Nyheter

Här publicerar vi texter om panelsamtal och dylikt

Våra senaste nyheter

March 22, 2021

Rapport: Tio tankar om tillväxt

Tillväxt - bra eller dåligt för hållbar utveckling? Ny rapport reder ut begreppen och sambanden

I Tio tankar om tillväxt ger Mikael Malmaeus oss verktyg att föra en meningsfull, framåtblickande och insiktsfull diskussion om morgondagens samhälle och hur vi ska ta oss dit genom att förtjänstfullt avtäcka och förtydliga tillväxtbegreppet, dess innebörd och påverkan.

Läs rapporten här

Den gröna tankesmedjan Cogito
Läs mer
March 20, 2021

Report: Ten Thoughts on Growth

Understanding growth in different ways – implications for transcending the growth paradigm in Europe

This is the english version of Mikael Malmaeus report.

Read it here

Den gröna tankesmedjan Cogito
Läs mer
March 20, 2021

Panelsamtal: Tillväxt - bra eller dåligt för hållbar utveckling?

Välkommen på samtal om ny rapport som reder ut begreppen och sambanden. Tid: Onsdag 24 mars kl. 18.00-19.00

Välkommen till livesamtal där den gröna tankesmedjan Cogito lanserar nya rapporten Tio tankar om tillväxt, skriven av nationalekonomen och miljöforskaren Mikael Malmaeus. Här samtalar han med Klas Eklund och Magda Rasmusson, modererat av Maria Wetterstrand.  


När vaccinen når allt längre ut i samhället kan vi förvänta oss en återhämtning av ekonomin. EUs gröna giv är bara ett exempel på hur vi ska investera oss ur krisen men innebär detta att vi också kommer hålla oss inom planetens gränser?

Diskussioner om hållbarhet och tillväxt fastnar ofta i förvirring och låsta positioner, så syftet med den här rapporten är att klargöra vad det bör finnas samsyn kring och var de verkliga konfliktlinjerna går i tankar om tillväxt. 

Tid: Onsdag 24 mars kl. 18.00-19.00


Mikael Malmaeus är författare till rapporten och styrelseledamot i Cogito. Ekonom och miljöforskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Författare till böcker som ”Ekonomi för Antropocen” (2018) och ”Tillväxt till varje pris” (2013).

Klas Eklund var tidigare chefs- och seniorekonom på SEB och rådgivare till EU-kommissionens ordförande, författare till böcker om tillväxt, klimat, med mera.

Magda Rasmusson är ekonom och politiskt sakkunnig till finansmarknadsministern, tidigare språkrör för Grön Ungdom.

Maria Wetterstrand är VD för Miltton Europe i Bryssel, hållbarhetskonsult, public affairs-konsult och samhällsdebattör, tidigare språkrör för Miljöpartiet och styrelseledamot i Cogito. 

Den gröna tankesmedjan Cogito
Läs mer