Cogitoakademin

Cogitoakademin är en utbildningssatsning som riktar sig till dig som är mellan cirka 20 och 30 år och intresserad av grön ideologi och politik. Det är en spetsutbildning för dig som vill bli bättre på att skriva politiskt, kommunicera effektivt och lära dig mer om de stora ideologierna.

Nästa ansökningsperiod börjar i slutet av våren 2023.

Förstå den politiska processen

Bland talarna från tidigare år hittar vi Mona Sahlin, fd partiordförande för Socialdemokraterna, Maria Wetterstrand, fd språkrör för Miljöpartiet, Mattias Svensson, liberal debattör och Per Gahrton, fd språkrör (mp).

Utbildningen omfattar fyra helger från mars till september. Utöver det gör vi en resa till Bryssel tillsammans i slutet av november. Vid träffarna varvas föreläsningar med seminariediskussioner och gruppövningar. Akademin grundades av Maria Wetterstrand och Lorentz Tovatt och projektleds av Lorentz tillsammans med Magda Rasmusson och Thea Hambleton.

Teman och datum för de olika träffarna 2022-2023

Ideologi - 14 - 16 oktober

En djupdykning i den gröna ideologin och en översikt av de stora ideologierna: liberalism och socialism.

Policy - 9 - 11 december

Hur skapar vi politik och policy från vår ideologi? Vilka är framtidens lösningar?

Opinionsbildning - 27 - 29 januari

Hur vinner man gehör för sina idéer och förslag? Lär dig att skriva politiskt.

Examenshelg 24 - 26 mars

Till denna helg ska varje deltagare ha skrivit sin examensuppsats i form av en essä, politisk rapport eller en kommunikationsplan.

Brysselresa - 7 - 11 juni

Ansökan till akademin

Kriterier för sökanden: Akademin riktar sig till dig som redan har erfarenheter av engagemang eller studier med koppling till grön ideologi eller politik. För att söka måste du kunna delta på alla träffarna (Brysselresan är inte obligatorisk, men helgträffarna ska du delta på). Hela kursen kostar 1000 kronor. Då ingår alla föreläsningar och mat, men inte boende och resor (träffarna hålls i Stockholm). För Brysselresan ingår boende och resa. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium.

Nästa ansökningsperiod börjar i slutet av våren 2023.

Frågor? Kontakta lorentz.tovatt@gmail.com.