Om oss

Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll.

Genom att främja idéutveckling i ekologisk och solidarisk anda vill vi bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara levnadsförhållanden i alla delar av världen. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt till dominerande ekonomiska och politiska maktstrukturer, kulturkritik och ett sökande efter demokrati på djupet.

Vi strävar efter att närma oss dessa frågor på ett öppet sätt, med beredskap att ifrågasätta etablerade sanningar, inklusive sådana sanningar som anses självklara inom gröna rörelser.

Vi är Cogito

Verksamhetsledare

Henrik Jalalian

Email

Den gröna tankesmedjan Cogito

Email
Webansvarig

Albin Arleskär

Email

“Sverige och världen behöver gröna idéer för omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.”
Katarina Björk, ordförande Cogito