Seminarium: Fossil reklam - Problemet och hur kan vi lösa det?

Välkomna till ett seminarium om Fossil reklam - Problemet och hur kan vi lösa det?

Tid: Onsdag 24 november kl. 14.00-16.00 på Zoom

Se en del av seminariumet i efterhand här

Anmäl dig här

Program:

Välkommen och introduktion
Anna Jonsson, New Weather Sverige och Katarina Björk, Cogito, hälsar välkomna

Vad är fossil reklam och varför vi behöver stoppa den
Andrew Simms från New Weather Institute i Storbritannien inleder genom att beskriva vad fossil reklam är och erfarenheter efter flera års arbete med frågan (på engelska).

Problemen med fossil reklam
Gunnar Lind, New Weather Sverige, beskriver vilka problem som skapas av reklam för fossila produkter och vad som behöver göras.

Hur reklam påverkar värderingar och konsumtion
Cecilia Solér, lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs Universitet, berättar om sin forskning kring hur reklam påverkar våra värderingar och vår konsumtion.

Amsterdam och Haag - två städer som går före
Femke Sleegers från organisationen Reclame Fossielvrij i Nederländerna beskriver arbetet mot fossil reklam i Amsterdam och Haag, två städer som går före (på engelska).

Ett EU-förbud mot fossil reklam
Gustav Martner, Greenpeace, berättar om kampanjen för att få igenom ett förbud mot fossil reklam på EU-nivå och den koalition som står bakom kampanjen.

Panelsamtal och diskussion
Emilia Bjuggren (S), Karin Pleijel (MP) och Jens Holm (V) samt diskussion med deltagarna. Moderator Anna Jonsson.

Avrundning o sista frågor, samt ev sammanfattande kommentarer från någon av oss?

Avslutning