Cogito kommenterar miljörörelsens uttalanden om Palestina

Cogito kommenterar Greta Thunbergs aktiva ställningstaganden för Palestina inom ramen för klimatrörelsen Fridays for Future. Dessa handlingar och dess påverkan diskuteras i relation till den pågående FN-klimatkonferensen i Dubai. Artikeln belyser hur Thunbergs engagemang för Palestina har väckt kontroverser och om detta kan försvaga den unga globala klimatrörelsen. Läs hela artikeln här.

Samtidigt adresseras den hårda kritiken som Fridays for Future och Greta Thunberg fått för sina sociala medieinlägg om konflikten mellan Israel och Hamas i P1 Morgon av Josefin De Gregorio och Cogitos Henrik Jalalian. Diskussionen inkluderar reflektioner över möjliga konsekvenser för Thunberg och klimatrörelsen i ljuset av dessa kontroversiella händelser. Lyssna på avsnittet här.