Debatt: C tystar miljörörelsen tillsammans med SD

Det står klart att Centerpartiet gör gemensam sak med Sverigedemokraterna om att försöka tysta den svenska miljörörelsen.

De har nu tillsammans med de borgerliga samlat enmajoritet för att ta bort miljöorganisationers rätt att överklaga beslut i domstol.

Att Centerpartiet gör på detta sätt är minst sagt häpnadsväckande. Miljöorganisationers rätt att överklaga beslutar stöd i både internationell rätt och i EU-rätten.

Om förslaget blev verklighet skulle Sverige hamna i det internationella miljöarbetets skamvrå.

Att Centerpartiet har problem med miljörörelsen är väl känt.Man har tidigare ifrågasatt miljöorganisationers möjlighet att fåstatligt stöd.

Att ta bort rätten att överklaga beslut för grupper manogillar, är dock något vi främst förknippar med auktoritärastater.

Centerpartiet brukar varna för en sådan utveckling närden sker i länder som Polen och Ungern. Nu verkar man själva tyckaatt internationella konventioner kan åsidosättas för att tystamiljörörelsen.

Centerpartiet har även gjort ett stort nummer av sitt motståndmot Sverigedemokraterna. Inte minst har man lyft fram attSverigedemokraterna hotar rättsstaten och kan komma att inskränkademokratiska rättigheter om de får makten.

Men nu tvärvänder Centern och krokar arm med Jimmie Åkesson, isyfte att inskränka miljörörelsens rätt att få sin röst hörd idomstol.Att Centerpartiet i höstas släppte fram en budget som förhandlats med Sverigedemokraterna förvånade många.

Att de nu tillsammans med Sverigedemokraterna vill förändra rättsstatliga principer är rent chockerande.

Centerpartiet och Sverigedemokraterna är inte ensamma om attvilja inskränka miljöorganisationers rätt att verka. En storbacklash mot miljörörelsen syns över hela världen.

I Indien har Greenpeace bankkonton blivit frysta. I Brasilien harmiljöorganisationer utsatts för hård press och enligt enundersökning av Naturskyddsföreningen anser 88 procent av globalamiljöorganisationer att deras demokratiska möjlighet att verka harminskat.

Att i detta allvarliga omvärldsläge prata om att riva uppÅrhuskonventionen, den internationella konvention som rättighetenbaseras på, är oerhört oansvarigt.

Sveriges bundsförvanter i sådana förhandlingar skulleknappast vara progressiva länder, utan snarare stater som Polen ochUngern. Den internationella miljörätten behöver skyddas, interivas upp och förhandlas om.

Miljörörelsens rätt att kunna överklaga beslut är viktig.Talerätten är central för att öka allmänhetens deltagande imiljöskyddsfrågor och att stärka demokratin.

Det ger även myndigheterna ett bättre faktaunderlag och minskarrisken för miljöskador – en kostnad som annars ofta hamnar påskattebetalarna.

Det är dessutom centralt i en rättsstat att allmänintresset gesmöjlighet att överklaga och kontrollera att rättstillämpningen ärkorrekt. Detta innebär inte att miljöorganisationer har inflytandeöver hur lagen i slutändan ska tillämpas.

Framförallt stärker Centerpartiets och Sverigedemokraternasförslag den redan ojämlika maktbalans som råder mellan ekonomiskaintressen och miljöintresset. I dag får ofta en ideellt arbetandejurist från en miljöorganisation kämpa mot resursstarkaadvokatbyråer och kapitalstarka företag.

Den miljörörelse som står upp för demokratin ochallmänintresset skulle behöva mer stöd, inte mindre.


Henrik Jalalian, jurist och verksamhetsledare för den gröna tankesmedjan Cogito

Läs artikeln på Aftonbladet här.