Debatt: “Samhället måste förbereda sig på att Parisavtalet misslyckas”

Det blir allt mindre sannolikt att världen lyckas begränsa den globala uppvärmningen till Parisavtalets mål på 1,5-2 graders temperaturhöjning. Redan inom fem år kan vi tillfälligt passera en uppvärmning på 1,5 grader. Om cirka tio år lär 1,5 grad passeras mer långsiktigt. Den kvarvarande koldioxidbudgeten för att nå Parisavtalet är så liten att det inte är säkert att ens drastiska utsläppsminskningar räcker till. 

 

Hopp kan vara en positiv drivkraft för att få människor att agera i klimatfrågan. Vi bör göra allt vi kan för att klara Parisavtalet men vi är skyldiga dagens unga att också ta höjd för risken att de tvingas leva i en värld där avtalet misslyckas. Krisberedskap kan aldrig utgå ifrån det mest hoppfulla utfallet. 

 

Överträds Parisavtalets gränser kommer mänskligheten träda in i en mer osäker tid. Följande förslag är några exempel på åtgärder som bör övervägas: 

Läs fortsättningen på DN Debatt