Den gröna tankesmedjan Cogito breddar styrelsen

Stiftelsen Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll. Nu söker vi nya styrelseledamöter som vill leda tankesmedjans arbete och säkra framtiden för en viktig grön aktör.

Cogito bildades 2005 som en fristående grön tankesmedja och nu söker vi dig med visioner för den gröna rörelsen. Du har goda nätverk, värderar gott samarbete och har möjlighet att lägga den tid som krävs för arbetet. Vår verksamhetsidé är att främja grön idédebatt och ideutveckling. Vi arbetar för en miljömässigt och socialt hållbar värld. Vi erbjuder ett litet men entusiastiskt alternativ till de kapitalstarka intressen som försöker fördröja den gröna omställningen.

Förväntad arbetsinsats

Styrelsen möts i dagsläget cirka tio gånger per år för styrelsemöte som i dagsläget hålls på vardagskvällar i cirka två timmar per gång. Utöver det arbetar styrelsen i projekt där ditt deltagande är uppskattat. Styrelsearbetet är inte arvoderat.

Meriterande

- Erfarenhet av styrelse arbete i stiftelse
- Erfarenhet av att leda ett kansli som ideell styrelse
- Kontaktnät i den gröna rörelsen
- Sakkunnig inom områden som stiftelsen arbetar med
- Erfarenhet av att arbeta med extern finansiering

Vi vill bredda den gröna rörelsen

Stiftelsen bildades av Miljöpartiet de Gröna men är idag en fristående grön tankesmedja. Styrelsens mål är att bredda styrelsen med fler perspektiv. Vi uppmanar särskilt personer utan uppdrag för Miljöpartiet de Gröna att söka.

Hur du ansöker

Skicka en kortbeskrivning av dig själv, vad du tror du kan bidra med och ditt CV till albin@cogito.nu senast den 30 september 2023. Rekryteringen kommer att genomföras av nuvarande styrelse under hösten.

Frågor

Kontakta gärna ordförande Albin Arleskär albin@cogito.nu vid frågor.