Rapport: Mineraler i ett grönt och digitalt Europa

Diskussionen om nya gruvor har stulit allt syre från andra lösningar, som ofta är enklare och mer hållbara. I rapporten Metaller i ett grönt och digitalt Europa lägger visar vi vägen framåt för en mer hållbar och långsiktig gruvpolitik. Rapporten är framställd av the Green European Foundation med stöd från de gröna tankesmedjorna Cogito, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Etopia, Fundacja Strefa Zieleni, the Green Economics Institute, Institut Aktivního Občanství, Transición Verde, och Visio. Publicerad med ekonomiskt stöd från Europaparlamentet till the Green European Foundation. Europaparlamentet är inte ansvarigt för denna publikations innehåll.

Hela rapporten hittar du här. En podcast om rapporten hittar du här och en debattartikel baserad på rapporten här.