Metaller i ett grönt och digitalt Europa: En handlingsplan

Redaktör:

Cogito

Framställd av the Green European Foundation med stöd från Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Etopia, Fundacja Strefa Zieleni, the Green Economics Institute, Institut Aktivního Občanství, Transición Verde, och Visio.Publicerad med ekonomiskt stöd från Europaparlamentet till the Green European Foundation. Europaparlamentet är inte ansvarigt för denna publikations innehåll.

Ladda ner