Tillväxten inför verkligheten

Redaktör:

Mikael Malmaeus

Thomas Hahn

I Tillväxten inför verkligheten belyser Mikael Malmaeus och Thomas Hahn hur intimt vårt planetära nödläge hänger ihop med ekonomisk tillväxt: ”Våra samhällen behöver radikalt minska material- och resursanvändningen och utsläppen av växthusgaser, vilket också måste innebära minskad ekonomisk aktivitet inom många områden. Detta går fundamentalt emot idén om fortsatt ekonomisk tillväxt.” Författarna belyser nödvändigheten av ett gemensamt språk för att kunna utveckla vår samhällsekonomi till en hållbar ekonomi där begreppet, synen på och argumenten för ekonomisk tillväxt är centrala att skärskåda vilket författarna också gör. Rapporten avslutas med att författarna lyfter fram några nödvändiga utgångspunkter och prioriteringar för att uppnå en verkligt hållbar ekonomi.

– Katarina Wangler Björk

Excelfil med samtliga granskade artiklar finns här


Ladda ner