Behövs det en grön ideologi?

2007-05-05

Förord av Per Gahrton

Under 1970-talet läste ”de röda” väldigt mycket och skapade bokkaféer där marxistiska och socialistiska teorier fyllde hyllorna. De Gröna började på ett annat...

Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd

2007-05-05

J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen och spådde på 1930-talet att hans barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara några timmars arbete om dagen.
  ...

En kort introduktion till ekofeminism

2007-04-03

Beställningar: Betala in 39 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress (som vi automatiskt får från Plusgirot), om du vill att boken ska skickas till...

Miljöns motkrafter

2006-03-03

Rapporten tar upp organisationer och individer som systematiskt och på tveksamma grunder motarbetar miljöreformer. Exemplen är hämtade både från den svenska och internationella debatten. Även lobbyismen i Bryssel problematiseras. Fokus ligger på ett par...

Jobba för livet

2005-10-05

Diskussionen om sysselsättningen i samhället kan inte enbart handla om hur denna kan öka. Christer Sanne, samhällsforskare på KTH, hävdar i denna rapport att det är ännu viktigare att fråga hur mycket arbete som beh...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |