Tillväxtens sista dagar - Miljökamp om världsbilder

2007-03-03

Sällan har miljöfrågan varit hetare. Rapporterna om de globala klimatförändringarna avlöser varandra på löpsedlarna, alla politiska partier har en klimatstrategi och snart sagt varje större företag kan visa...

Green Ideology and its Relation to Modernity

2009-04-28

Vad är den gröna rörelsens relation till moderniteten? Detta är en fråga som förblivit mer eller mindre outredd. Michael Moon ser flera förklaringar; till exempel prioriterar många gröna engagemang i konkreta politiska problem framför id...

Just Environments - Politicising Sustainable Urban Development

2009-01-20

Europeiska städer blir allt mer mångkulturella och diversifierade när det gäller livsstilar och socioekonomiska förhållanden, vilket innebär att allt fler förhållningssätt till miljö, natur och miljöansvar utvecklas. I Karin...

Det hettar till - Forskning och spekulationer om klimat, fred och konflikt

2008-11-15

Det hettar till - Forskning och spekulationer om klimat, fred och konflikt av Helena Tagesson Cogito presenterar den första svenska översikten över den aktuella forskningen och debatten om klimatförändringens konsekvenser för fred och säkerhet. Helena Tagesson har...

Utsläpp och rättvisa - Redogörelser för klimatsäkra, rättvisa och effektiva utsläppsminskningar

2008-06-15

Vilka policies och system kan åstadkomma radikala och rättvisa minskningar av utsläppen av växthusgaser? I denna rapport analyseras bland annat Greenhouse Development Rights, Cap and Dividend och ransonering/individuell utsläppshandel. Dessutom ges en bakgrund till...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |