Levnadsgaranti - recept för en grön vänster

2010-01-01
Publikation


Klimatkrisens era kan beskrivas som uppvaknandets tid. Hoten mot vår överlevnad är så enorma att få tar in vidden av vad en global, hållbar nyordning behöver åstadkomma. Men idealens tid är ute, ja ideologierna är till och med döda, har det sagts. Istället för att ideologiseras så ska klimatfrågan ”av-...

Bokanmälan: Tillväxt till döds

BOKANMÄLAN

Tillväxt till döds
Stellan Tengroth

Tengroth är civilingenjören som valt att ställa de obekväma frågorna om vår tids överideologi – evig tillväxt. Istället för att fråga hur kan vi överträffa förra årets julhandel vill Tengroth fråga hur vi får glada...

Bokanmälan: Behovet av en ny förståelse

BOKANMÄLAN

Behovet av en ny förståelse
Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström
Bokförlaget Blenda 2010.

Av Billy Larsson

Sorgligt nog kom klimatpolitiken i skymundan i det senaste valet, och bägge blockens åtgärdsförslag var enligt Rikard Warlenius analys i Klimatmålen inför...

Vägen till Köpenhamn - Klimatpolitisk kartbok

2009-09-16

I Vägen till Köpenhamn – Klimatpolitisk kartbok ger Rikard Warlenius en bakgrund till klimatförhandlingarna och en överblick över aktörer och knäckfrågor inför toppmötet i Köpenhamn i december 2009. Det...

“Civilisation” of the EU. A way for the EU to do more for world peace?

2009-06-02

Den Europeiska Unionen framställs ofta som en fredsorganisation. Men de militära kapaciteterna av EU:s säkerhetspolitik har utvecklats i betydligt större omfattning än de civila, fredsskapande delarna. Rapporten ’...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |