Se filmerna från seminariet - Idéer för ett nytt Europa

2013-06-17
Seminarium

Den 25 April arrangerade Cogito ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm om framtiden för EU - Idéer för ett nytt Europa. Seminariet spelades in och filmerna finns tillgängliga nedan.

I Europa råder ekonomisk kris, arbetslösheten ökar dramatiskt, klimathotet blir alltmer allvarligt och många tvivlar på att lösningen går att finna inom EU som det ser ut idag. Hur ska vi...

Grön ekonomi - sammanställning av debattartiklar september 2012 - januari 2013

2013-03-28

Under vinjetten Debattfokus - Grön ekonomi publicerade Cogito under hösten 2012 och vintern 2013 en rad fördjupande artiklar kring en grön ekonomi. Redaktör: Angela Aylward. angela.aylward(at)cogito.nu

Läs sammanställningen här

Ny bok - Tillväxt till varje pris

2013-03-28

Tillväxt till varje pris
Av Mikael Malmaeus
I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb...

Rabatt på utvalda boktitlar

2013-01-17

Just nu har vi rabatt på utvalda titlar i Cogitos bokhandel. Läs och fördjupa dig eller ge bort i present!

Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras (50 kr inkl frakt)
Vad innebär ett rödgrönt samarbetsprojektet och vad skulle en rödgrön politik för vår tid kunna innebära? Finns det lösningar på dagens stora frågor om klimatet, jobben och välfärden i...

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp

2012-11-09
Ny rapport

För att tackla klimatutmaningen är det nödvändigt att vi tydliggör gapet mellan retorik och verklighet i fråga om utsläppsminskningar. Även om det finns en omfattande debatt om utsläppsminskningar fokuserar den sällan på det stora gapet mellan å ena sidan de löften som individer, företag, nationer och det internationella samfundet gör, och å andra sidan vad som faktiskt sker....

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |