Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

Ny bok: Gröna tankar om skolan och framtiden

2014-04-30

Gröna tankar om skolan och framtiden
Per Olsson

Efter två mandatperioder i Stockholms stads utbildningsnämnd delar Per Olsson med sig av sina tankar om skolpolitik och grön ideologi. Med ett tydligt engagemang för såväl elevernas som lärarnas och skolledarnas arbetssituation ställer han frågor om vad...

Ny rapport: Regeringens svarta klimatlista

2013-03-30
Rapport

Den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten Regeringens svarta klimatlista granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna. Vi kan på arton områden visa hur regeringens agerande lett till kraftigt höjda växthusgasutsläpp. Det handlar om direkta politiska beslut men också om underlåtenhet att vidta åtgärder när regeringen haft möjlighet.
...

Ny antologi: Idéer om ett nytt Europa

2014-01-28

Idéer om ett nytt Europa
Redaktör Martin Nilsson

I Europa råder ekonomisk kris, arbetslösheten är fortfarande hög, klimathotet blir alltmer allvarligt och många tvivlar på att lösningen går att finna inom EU som det ser ut idag. Hur ska vi gå vidare? Vissa...

After work - farväl till arbetslinjen

2013-11-06

After Work - farväl till arbetslinjen
Redaktör: Kristian Borg
Vill vi ha jobb till varje pris? Är fler jobb verkligen enda vägen till jämlikhet och ökat välbefinnande? Är alla jobb nödvändiga? Att kritisera lönearbetet är att rucka på det moderna samhällets grundval. Det väcker...

Petra Flaum - Ansvar

2013-11-07

Ansvar: Gemensamt ansvar - Svensk politik för global utveckling (PGU)
Av Petra Flaum
Det har nu gått 10 år sedan en enig riksdag antog den svenska hållbarhetspolitiken Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (PGU). Sverige har en helt unik riksdagsbunden...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |