Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

After work - farväl till arbetslinjen

2013-11-06

After Work - farväl till arbetslinjen
Redaktör: Kristian Borg
Vill vi ha jobb till varje pris? Är fler jobb verkligen enda vägen till jämlikhet och ökat välbefinnande? Är alla jobb nödvändiga? Att kritisera lönearbetet är att rucka på det moderna samhällets grundval. Det väcker frågor om kapitalismen, men också om vår existens. Vilket värde har människan i ekonomin och hur kan människan efter arbetet se ut?

Petra Flaum - Ansvar

2013-11-07

Ansvar: Gemensamt ansvar - Svensk politik för global utveckling (PGU)
Av Petra Flaum

Lyssna på Cogitos författarsamtal från bokmässan i Göteborg

2013-10-21
Författarsamtal

Missade du Cogitos författarsamtal Tillväxt som mål eller medel för att uppnå en samhällsvision från bokmässan i Göteborg? Nu kan du se filmen från samtalet mellan författarna Petra Flaum som talar om sin bok Ansvar och Mikael Malmaeus som talar om sin bok Tillväxt till varje pris.

Se filmen från seminariet - Gröna idéer om framtidens Europa

2013-09-27
Seminarium

Den 2 Juli arrangerade Cogito ett seminarium i Almedalen om gröna visioner för ett framtida Europa. Tre gröna debattörer bjöds in för att ge sin syn på ett framtida europeiskt samarbete. Klarar nuvarande EU framtidens utmaningar eller behövs ett radikalt nytänkande? Seminariet spelades in och filmen finns tillgängliga nedan.

Medverkande:
Maria Wetterstrand, styrelseledamot Cogito
Per Gahrton, ordförande Cogito
Max Andersson, EU-ansvarig partistyrelsen (mp)

Lyssna på Almedalsseminariet: Finns det en grön arbetslinje?

2013-08-26
Podcast

Missade du Cogitos seminarium i Almedalen "Finns det en grön arbetslinje?" Nu kan du lyssna på hela seminariet i vår podcast. Du kan också läsa Mikael Malmaeus reflektioner efter seminariet här.

Podcasten hittar du här.

Lyssna på Almedalsseminariet: Efter New Public Management

2013-08-27
Podcast

Missade du Cogitos seminarium i Almedalen om välfärdens organisering Efter new public management? Nu kan du lyssna på hela seminariet i vår podcast.

Podcasten hittar du här.

Se filmerna från seminariet - Idéer för ett nytt Europa

2013-06-17
Seminarium

Den 25 April arrangerade Cogito ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm om framtiden för EU - Idéer för ett nytt Europa. Seminariet spelades in och filmerna finns tillgängliga nedan.

Grön ekonomi - sammanställning av debattartiklar september 2012 - januari 2013

2013-03-28

Under vinjetten Debattfokus - Grön ekonomi publicerade Cogito under hösten 2012 och vintern 2013 en rad fördjupande artiklar kring en grön ekonomi. Redaktör: Angela Aylward. angela.aylward(at)cogito.nu

Läs sammanställningen här

Ny bok - Tillväxt till varje pris

2013-03-28

Tillväxt till varje pris
Av Mikael Malmaeus
I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |