Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

En fredspolitik för EU

2010-12-03

De stora samhällshoten har förändrats över tid, men politiken som ska möta hoten håller inte jämna steg. En ny skrift från Cogito gör upp med myten om EU som en fredsorganisation och konfronterar den militärt inriktade säkerhetspolitiken med ett brett säkerhetsbegrepp som inkluderar civila dimensioner och mänsklig säkerhet.

Klimatmålen inför verkligheten

2010-08-30
PRESSMEDDELANDE

Trots att både Alliansen och den rödgröna oppositionen så gott som undantagslöst talar om klimatet i termer av ”ödesfråga” eller vår tids största utmaning”, och trots att båda blocken uppger sig vilja minska utsläppen med 40 procent till år 2020 finns klara, sakpolitiska skillnader i riksdagsvalet. Det framkommer i tankesmedjan Cogitos granskning Klimatmålen inför verkligheten.

Gröna i regering: Erfarenheter av europeiska gröna partiers regeringsmedverkan och råd till MIljöpartiet

2010-08-27
PRESSMEDDELANDE

I en ny rapport från tankesmedjan Cogito presenteras aktuell forskning om gröna partiers regeringsmedverkan de senaste tjugo åren. Erfarenheter och lärdomar sammanfattas i ett antal slutsatser som också har formen av råd till Miljöpartiet De gröna inför ett eventuellt regeringsinträde efter valet den 19 september.

Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras

2010-04-10

Vad innebär det rödgröna samarbetsprojektet och vad skulle en rödgrön politik för vår tid kunna innebära? Finns det lösningar på dagens stora frågor om klimatet, jobben och välfärden i skärningspunkten mellan det gröna och det röda? I ett kluster av idéer, tankar, kritik och strömningar - snarare än i en färdig ideologi?

Bokanmälan: Det gröna skiftet

2010-09-12
BOKANMÄLAN

Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism
Henrik Hallgren
Recito förlag 2010

Bokanmälan: Tillväxt till döds

BOKANMÄLAN

Tillväxt till döds
Stellan Tengroth

Bokanmälan: Behovet av en ny förståelse

BOKANMÄLAN

Behovet av en ny förståelse
Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström
Bokförlaget Blenda 2010.

Av Billy Larsson

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |