Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

Det hettar till - Forskning och spekulationer om klimat, fred och konflikt

2008-11-15

Det hettar till - Forskning och spekulationer om klimat, fred och konflikt av Helena Tagesson Cogito presenterar den första svenska översikten över den aktuella forskningen och debatten om klimatförändringens konsekvenser för fred och säkerhet. Helena Tagesson har kartlagt olika inriktningar och logiker inom detta växande forskningsfält, och länkat samman dagens klimatdebatt med klassiska teorier om hur fattigdom och orättvisor kan bidra till konflikt.

Utsläpp och rättvisa - Redogörelser för klimatsäkra, rättvisa och effektiva utsläppsminskningar

2008-06-15

Vilka policies och system kan åstadkomma radikala och rättvisa minskningar av utsläppen av växthusgaser? I denna rapport analyseras bland annat Greenhouse Development Rights, Cap and Dividend och ransonering/individuell utsläppshandel. Dessutom ges en bakgrund till varför det är så bråttom att minska utsläppen, varför det måste ske på ett rättvist sätt och något om den världsordning inom vilken denna svåra uppgift måste klaras av.

Behövs det en grön ideologi?

2007-05-05

Förord av Per Gahrton

Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd

2007-05-05

J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen och spådde på 1930-talet att hans barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara några timmars arbete om dagen.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |