Cogitoakademin

Cogitoakademin utbildar framtidens intellektuella, gröna debattörer. Ideologi, opinionsbildning och praktisk politik är grundpelarna i Cogitos utbildningsprogram Cogitoakademin. Den gemensamma nämnaren för programmets deltagare är engagemanget för ett grönare och hållbarare samhälle. Rektor för akademin är Maria Wetterstrand. 

Sök till Cogitoakademin

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Tel 08-545 224 62, fax 08-545 224 60 | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |