Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

Thanks for the informative

Thanks for the informative and helpful post, obviously in your blog everything is good. If you post informative comments on blogs, there is always the chance that actual humans will click through.

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.
Abdichten

very nice

jangan lupa juga untuk berkunjung ke Lagurindu.com untuk mengetahui update lagu terpopuler tahun ini dari band band ternama seperti dari band Merpati , Tiket , dan juga beberapa penyanyi dangdut ternama seperti Iis Dahlia , Evie Tamala dan lagu dari band papan ats Noah. jika kalian mencari updatelagu terbaru dari berbagai penyanyi ternama silahkan berkunjung ke Updatelagu.net disana tersedia berbagai update terbaru seperti lagu lagu terbaru dari D'masif, lagu reggae dari dhyo haw, lagu religi dari Debu , dan juga lagu dari the cangcuthers, beberapa update lagu dari band tanah air juga ada seperti Wali Band, Cokelat Band kumpulan lagu lawas dan terbaru di sehatilagu.com beberapa updatelagu seperti lagu dari Cici Paramida yang merupakan salah satu penyanyi dangdut yang sangat populer kemudian lagu religi dari alm Ustad Jefry Albuchori dan ada juga lagu terbaru dari Raisa bahkan lagu rock dari Netral juga ada disini jadi tunggu apa lagi silahkan berkunjung dan lengkapi koleksi lagu lagu kalian

Thank you for posting

Thank you for posting relative information, and it's now becoming easier to complete this topic.

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
dermalfillers

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
online

This may be a really good

This may be a really good hints mainly that will the ones novices at blogosphere, shorter together with complete information… Kudos meant for posting ours. Extremely important look over report.

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
Click Here

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this interesting blog with us.My pleasure to being here on your blog..I wanna come beck here for new post from your site.
Check This Article

Seoclerks web2.0 Thanks a lot

Seoclerks web2.0
Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.

I think this is an

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
web2.0 Services

شركة تنظيف

سارع الى الانضمام الى افضل واقوى الشركات المميزة فى القيام باعمال التنظيف والقضاء التام على الجراثيم والحشرات واى شىء غير مالوف متواجد فى المكان فالتعرض الى الاتربة والفطريات من الامور التى من الممكن ان تؤدى الى الامراض فاذا كنت تعانى من التنظيف وتعانى من وجود الكثير من التغيرات التى تحدث نتيجة للتغيرات المناخيه فعليك ان تستعن وتتواصل معنا شركة بسمة الرياض على الفور فى القيام بكل ذلك شركة تنظيف بالرياض من اهم وافضل الشركات التى تقوم باعمال التنظيف والقضاء على كل شىء غير مالوف على الاطلاق بالاعتماد على عدد من الخدمات المميزه والتى تساعد فى الحصول على افضل النتائج فمن اهم ما تقوم بيه الشركة الاتى
1- الاعتماد على افضل الاجهزة والالات المميزه فى القيام باعمال التنظيف للارضيات والسعى الى الحصزل على افضل النتائج فى تنظيف المفروشات من خلال البخار
2- الاهتمام بتوفير الكوادر البشرية المميزه التى على وعى وتدريب كامل حول كيفيه القيام باعمال التنظيف والتلميع والتعطير والسعى الى تحقيق افضل النتائج المميزه فى اقل وقت ممكن
3- اسعار شركتنا فى متناول الجميع وتتلائم مع جميع عملاءنا الكرام فى الرياض او خارج الرياض وقدره شركة بسمة الرياض على الوصول الى اى مكان فى المملكة العربيه السعودية
اذا كنت فى اى مكان فى الرياض وتعانى من القيام بخدمات التنظيف انت الان تمتلك افضل الشركات التى تتمتع بتاريخ عريق والقدره على القيام باعمال التنظيف من الالف الى الياء والاهتمام باعمال التنظيف من الداخل والخارج والقيام بتنظيف (الفلل – المنازل – البيوت – الشقق – المجالس – الارضيات – تنظيف العفش – الاجهزة الكهربائية – تنظيف الخزانات – الجنايين – الاستراحات – المستشفيات – بيوت الشعر - .... وغيرها ).
هناك عدد من الشركات التى تقدم عدد من الخدمات فى التنظيف الا ان شركة تنظيف لا تقوم باعمال التنظيف على اساس انه مهام للتنظيف التى تقوم بيها شركة نظافة بالرياض تقوم بيها على وعى وايمان كامل بانها افضل الشركات التى تقوم باعمال التنظيف فالشركة تعتمد على افضل واقوى المساحيق التى تتمتع بجودة عالميه ولديها القدر على القيام باعمال التنظيف وازاله الاتربة والجراثيم فى اقل وقت ممكن بالاضافة الى ان شركة نظافة تعتمد على القيام باعمال التنظيف من خلال احدث الاجهزة والالات المميزه التى تساعد فى القيام بالتنظيف افضل من القيام باعمال التنظيف بالطرق التقليدية التى تسبب الكثير من المشكلات وهى بهتان الالوان والحصول على النتائج الغير مرغوب فيها بالاضافة الى اننا نتميز بالمواعيد المظبوطة والاهتمام باعمال التنظيف فى مقابل اقل الاسعار المتواجده فى السوق السعودى باكمله بالاضافة الى ان الشركة تعتمد على افضل الخدمات فى مقابل اقل وقت ممكن فاذا اراد ان تقوم بالتنظيف فاستعن بينا على الفور.

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
web hosting codes

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
web hosting codes

wow, great, I was wondering

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
bluehost website

wow, great, I was wondering

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
bluehost website

You will find a lot of

You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
Click Here

You will find a lot of

You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
Click Here

Great Article I Really Loved

Great Article I Really Loved Your Content, Have a Nice Day.

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
Minecraft

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
Minecraft

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
Minecraft

I found this post while

I found this post while searching for information about your blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.

I must say that a succesful

I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight ! As well as this is a very refreshing site.
pay for essay writing

You will find a lot of

You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
pay for a essay

Share lagu

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

dangdut koplo sera pallapa monata
jpop kpop hindi melayu
lagu populer 2016

Lagushare - Download lagu gratis

I feel really happy to have

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.
طراحی سایت وردپرس

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
طراحی سایت ارزان

شركة تسليك مجارى بالدمام

افضل شركه تنظيف شقق بالدمام شركه شركة اركان المملكه دائما الافضل والاميز فى مجال تنظيف الشقق قد يعجز بعض الاناس عن القبام بعمليه النظافه بالشقق لاسباب مختلفه لذلك يلجئ الى المساعده من بعض الشركات فى مجال النظافه فها نحن فى انتظاركم من اجل جوده عاليه ونظافه احسن فالاتصال بشركتنا هو عملك الامثل لانه يصل بك المبتغى المطلوب من الخدمه الفائقه فنحن دائماوابدا نمتلك اكبر واحسن هيئه معاونه من الخبراء والمتخصصين فى مجال تنظيف الشقق فنحن افضل تلك الشركات المتخصصه فى المملكه العربيه السعوديه لاننا نعتمد على فريق عمل جيد ومدرب على اعلى مستوى من الخبره والكفاءة والرقى هذا بالاضافه الى خدمه تسليك المجارى بمدينه الدمام تسليك مجارى بالدمام كما لديه الاخلاص والامانه فى العمل فنحن نعتمد على افضل الطرق والاساليب الحديثه والمتميزه للنظافه والرقى ونستخدم ادوات ومعدات على مستوى عالى من الخبره والثقه والتى تفى بالغرض على اكمل وجه واحسن اداء فنحن دائما فى المقدمه لاننا نعمل من اجل راحه العميل فى كل المجالات والاتجاهات نقوم بتنظيف الستائر والمفروشات بالاجهزه الخاصه بهم كما نعمل على تنظيف الشبابيك والابواب وغسلها جيدا والمحافظه على كل اركان الشقه بقدره عاليه من الثقه ومحافظين على شكلها ثم اعاده تركيبها جيدا ثم نقوم بتنظيف كافه انواع الاثاث الموجود داخل الشقه شركة تنظيف بابها واعطاءه انطباع رائع من النظافه والجمال عالى مستخدمين منظفات قويه ومطهرات ومعقمات خاصه للحصول على افضل النتائج الممكنه فشركتنا شركه تنظيف شقق بالدمام دائما وابدا الافضل فى هذا المجال ونعمل على ازاله الاتربه والبقع والاوساخ الموجوده بالسجاد والموكيتات فنعتمد فى اعمالنا التنظيفيه على اقوى المنظفات العالميه هذا بالاضافه الى العمل الجاد من اجل كشف التسربات بكل المدن وخاصه مدينه الدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام هذا وتعد شركة اركان المملكه الاولى ايضا فى مجال مكافحه الحشرات والقضاء التام والنهائى على كافه الاوبئه بمدينه الابها
هكذا شركة اركان المملكه تعطى كل ما هو جديد وفعال مع الشركة القابضه من شركات اركان المملكه شركة مكافحة حشرات بابها ا1ا لا داعى للقلق دائما وانت معا فى كل وفت وكل مكان

wow, great, I was wondering

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
book report writing help

Thanks a lot very much for

Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.
book review help

I couldn't find any knowledge

I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some.
custom essay term paper

Such a very useful article.

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.
custom term paper writer

I definitely really liked

I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site.
online dissertation help

It is great to have the

It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.
custom dissertation help

lumia.king@yandex.com

Thank you very much for this information. A very timely and great webblog. Looking forward to your next post.
track alzheimer patients

lumia.king@yandex.com

Thank you very much for this information. A very timely and great webblog. Looking forward to your next post.
track seniors

Superb and extremely

Superb and extremely energizing site. Adoration to watch. Continue Rocking. 
Kids Location Tracker

A very awesome blog post. We

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.
term paper writing help

I must say that a succesful

I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight ! As well as this is a very refreshing site.
college term paper help

Thanks for sharing your blog

Thanks for sharing your blog with me now come join my blog . Anand Mishra

ibu

ibu hamil
jellygamatcair.com
www.obatsakittipesmujarab.com
darah tinggi

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |