Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

The post is written in very a

The post is written in very a good manner and it entails many useful information for me. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept.
bagcollectonline.com

This web site is really a

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.
callersforchrist.com

choke coil

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.
choke coil

http://vipelites.com

This looks like a very typical picture by Thomas Mathew Rooke whose estate I handled directly from his daughter-in-law. I am not sure what you want to know about the picture but before giving you any advice can you tell me what the medium is: New York Escorts

The post is written in very a

The post is written in very a good manner and it entails many useful information for me. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept.
mallorca escorts

http://www.pacopelletteria.com/desigual-borse-borsa-accessori-po

Because Barca kept such a happy locker room and won so consistently, the only true line of criticism was style. Since Cruyff's tenure as coach borsa desigual

Your blog provided us with

Your blog provided us with valuable to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. flower wallpaper

Great tips and very easy to

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. baby wallpaper

It appears as though spent

It appears as though spent lots of time and effort in your blog. I’ve saved it and i’m searching toward reading through new articles.
coloring pages

I definitely really liked

I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site.
coloring pages

Great Article I Really Loved

Great Article I Really Loved Your Content, Have a Nice Day.

So it is interesting and very

So it is interesting and very good written and see what they think about other people. Classifieds

شركة تنظيف

شركة بسمة الرياض تمثل لك احد افضل البدائل المتاحة امامك فى مجال شركات التنظيف. نحن نمتلك مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى شركة تنظيف بالرياض ونحن نستطيع التعامل مع كافة المساحات المختلفة فلا يهم ان كنت تمتلك منزل او فيلا فأن لدينا خبرات كبيرة تمكنا من تقديم خدماتنا على اكمل وجه ولدينا عمال وفنيين محترفين ولهم خبرات مختلفة نقدم ايضآ تنظيف لواجهات الشركات والفنادق.

عملية تنظيف الشقة ليست من العمليات السهل القيام بها كما يظن البعض انما تحتاج عناية خاصة حتى تتأكد من أن جميع الاشياء التي تحتاج لتنظيف قد تم حصرها ولذلك اذا كنت تبحث عن شركة تنظيف شقق بالرياض فنحن يسعدنا ان نكون فى خدمتك بتقديم مستوى جودة موثوق ومشهود له باراء الكثيرين. شركة بسمة الرياض قامت بتحضير وتدريب مجموعة من العمال المهرة الذين سوف يتشرفون بمساعدتكم وتقديم كل خبراتهم فى التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتنظيف.

شركة بسمة الرياض سوف توفر لك ما تريد بأفضل الطرق المتاحة حيث اننا نمتلك مجموعة من المتخصصين فى مجال تنظيف البيوت التابعين للقسم الخاص فى شركة تنظيف بيوت بالرياض. فنحن نحرص على تنظيف نموذجي لبيتك يجعلك تشعر بالفخر امام ضيوفك وزائرك فجميعنا يعلم ما قدر الاحراج الذي قد يتعرض له صاحب البيت فى حالة وجد الضيف فى بيته صراصير على سبيل المثال لكن معنا لا داعي للقلق فحصولك على بيت نظيف هو أول واهم الخطوات للحصول علي مكان خالي تمامآ من الحشرات لأنها لا تنتمي للاماكن المنظمة والنظيفة.

هل تبحث عن شركة تقوم بتنظيف منزلك بشكل كامل بالداخل والخارج؟ شركة تنظيف منازل بالرياض هي تمامآ ما تبحث عنه فنحن نقوم بتنظيم شامل لمنزلك بشكلآ كامل حيث نقوم بالتنظيف الداخل لجميع غرف المنزل آي كان حجمها وجميع المشتملات الآخري كالحمام والمطبخ والممرات وغيرها وبالطبع مع مراعاة جودة خدمة عالية بالاضافة فى حالة رغبت فى الحصول على واجهة منزل راقية تعبر عنك وعن أسرتك شركة تنظيف قصور بالرياض.

ما أفضل من بيوت الله حتي نقدمها لها خدماتنا المتواضعة فنحن نعمل كاحد شركة تنظيف مساجد بالرياض وهو ما نتشرف به حيث أن قيامنا بتلك الخدمة العظيمة هو فخر لنا ولجميع من يعمل معنا. وشركتنا توفر كامل الجهود وأفضل وأحسن الاجهزة الكهربائية كالمكنسة وغيرها لخدمة بيوت الله شركة تنظيف بالخرج.

الكنب من القطع الاثرية التي تعطي مظهرآ عصريآ وجماليآ وبالأخص فى غرف الجلوس. ولكن الاعتناء به من الأمور التي تشغل بال الكثيرين لذلك نحن فى شركة تنظيف كنب بالرياض نقوم بالاعتماد على مجموعة من خبرائنا فى التعامل مع هذه القطعة الغالية من اثاث المنزل فهم يفرقون ما بين الاجزاء الخشبية والتي تحتاج لتنظيف عن طريق قطع القماش التي تعطها لها رونق وبريق عن طريق اضافات بعض المواد الايطالية لتلميعها.

مع شركة نقل اثاث بالرياض سوف تضمن عملية انتقال من مكان لآخر مثالية وبأقل التكاليف نحن نمتلك خبرة كبيرة فى مجال نقل الاثاث من منزل لآخر. ولدينا مجموعة من العمال والفنيين المتخصصون فى فك قطع الاثاث المختلفة وضمان الاحتفاظ بجميع القطع الصغيرة لاعادة تجميعها مرة اخري بعد الانتهاء من عملية النقل بسياراتنا التي توفرها شركة نقل عفش بالرياض لعملاءها الكرام. نحن مسئولين عن حماية الاثاث ضد الخدوش والاضرار الناجمة اثناء عملية النقل فنحن نتوالى زمام المسئولية منذ بدء عمليات الفك للقطع الاثاث ونقلها لسيارات الشركة ومن ثم اعادة تركيبها وتجميعها مرة آخري شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض.

اذا كنت تبحث عن أفضل واحسن الحلول للحصول على خزانات نظيفة ومعقمة فأن شركة تنظيف خزانات بالرياض لديها الحل الأمثل لما تبحث عنه فالشركة توفر لك عملية تنظيف وغسيل بارشادات عامة من وزارة الصحة لضمان افضل النتائج بالاضافة لتوفير خبراء فى مجال تعقيم الخزانات حتي تضمن أن صحتك وسلامتك هي أولوية عملنا.

شركة رش مبيدات بالرياض توفر لك البديل الأفضل لإبادة الآفات والحشرات مع شركة مكافحة حشرات بالرياض. سوف نسعى جاهدين لخدمة جميع سكان مدينة الرياض حتي ينعموا بحياة مليئة بالسعادة النفسية والاجتماعية بدون اضرار الحشرات او اضرار رش المبيدات بالطريقة الخاطئة ,شركتنا لديها خبرات فى مجال رش المبيدات وهي تسخر هذه الخبرات لخدمة عملاءنا الكرام ونحن نعتمد على مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال لضمان أفضل جودة لتقديم خدماتنا وتحقيق نتائج مدهشة ,سنجعلك تعيش فى منزل بدون آفات وحشرات شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض - شركة مكافحة الصراصير بالرياض - شركة مكافحة الفئران بالرياض - شركة مكافحة الحمام بالرياض.

لم تعاني بعد الآن من فواتير الكهرباء المرتفعة الثمن دون الاستخدام العادل لأنك سوف توفر على نفسك هذه المياه وهذه الأموال المهدورة مع شركة كشف تسربات المياه بالرياض. عدد كبير بات يشتكى من مشكلات تسربات المياه بالمنازل خاصتآ وأن أضرارها ليست على المستوي المادي فقط المدفوع فى الفواتير غير المستهلكة انما يحدث مشاكل على المدي القريب فى المبني ككل ويزيد التشققات فى جدران وحوائط المنزل. لذلك وفرت شركة كشف تسربات بالرياض مجموعة من أحدث المعدات التقنية والتي تساهم بشكل كبير فى الكشف عن المشكلات التي تسببها تسربات المياه ويتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتحديد اماكن التسربات بدقة بالغة بمساعدة الالات الحديثة كشف تسربات المياه - كشف تسربات المياه بالرياض - شركة ترميمات بالرياض.

It's time to explore the

It's time to explore the exciting world of Ralph Lauren Polo . Here, you'll find a stunning display of quality and craftsmanship, for both men's and women's shoes. Whether it's seductive strappy sandals or classic men's loafers, each piece represents Ralph Lauren's commitment to individuality and elegance.

You can go from day to night, Ralph Lauren Dresses or casual to desirably dressed, with the Ralph Lauren Collection. Ladies, start your day off with gladiator sandals and end with the exciting elegance of gold studded heels Ralph Lauren Short Sleeved Polos . Redefine your style with classic equestrian boots and uniquely coveted sneakers.

Let's not forget the men. Whether you're styled in smooth suede loafers Ralph Lauren Shirts , or want to kick back in terrifically tasseled boat shoes, the Ralph Lauren Collection has the versatility you desire.

Ralph Lauren has always stood for providing quality products Ralph Lauren Sweaters , and the Ralph Lauren Collection invites you to take part in their wonderful world of glamorous excitement, classic designs, and pieces you'll covet forever!

We believe that everyone

We believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions. how to hack paypal

i believe that everyone

i believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions.Thanks
Udemy Promo Codes

I must say that a succesful

I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight ! As well as this is a very refreshing site. CCTV Leeds

Avoir un coup d'oeil à ce Web -Site tout les portable

Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!
http://www.bazoochatroulette.com/

Vérifiez ici femme cherche jeune

Hi, its good article concerning media print, we all understand media is a impressive source of facts.
http://www.bazoochatroulette.com/

I must say that a succesful

I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight ! As well as this is a very refreshing site. Floor Sanding Gateshead

This is a fantastic website

This is a fantastic website and I can not recommend you guys enough. I really appreciate your post. It is very helpful for all the people on the web.

This is some real good

This is some real good article, my friend. I find the information on this article really fascinating. The material information here helped me to finally complete my paper on this topic. Thanks for giving me the final piece of puzzle for my paper. May your work be blessed!

We believe that everyone

We believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions.content-marketing

Burnet County Sheriff W.T.

Burnet County Sheriff W.T. Smith is in a battle of words and wills with members of the Burnet Commissioners Court.......facebook

Kisha, along with client

Kisha, along with client services director Lisa Leone and production manager Cathi Christopher Wholesale Jerseys 2016 , were confined to a 10-by-10-foot room backstage at the Auditorium Theatre, working with two heat-press machines and thousands of names on clear film in folders

 • Dallas Cowboys Jersey
 • , organized by team.

  "Even though we pretty much knew who was going to go in the first round, we still made all the names

 • Detroit Lions Jersey
 • , just to be sure, because there always seems to be some anomaly every year," Kisha said.The trio typically make two jerseys for each player: One to hold on stage and another that's destined to be cut into pieces for trading cards

 • Houston Texans Jersey
 • .They bring six jerseys for every team — all with the No. 1

 • Oakland Raiders Jersey
 • on the back — to account for a team having an unlikely three first-round picks.

  Until 2014, they brought only four jerseys per team but in 2013, the Minnesota Vikings traded up and had three first-round draft picks, which meant six jerseys. When the Vikings made their move

 • Jacksonville Jaguars Jersey
 • , Stahls' grabbed an extra jersey from a mannequin in New York City's Radio City Music Hall, where the draft was held.The group gets early word of draft picks from an NFL representative as soon as the pick is submitted by the team

 • Miami Dolphins Jersey
 • . Then the two-minute drill begins: Leone grabs the correct name from a box — this year the box contained 1,600 names

 • Minnesota Vikings Jersey
 • and team possibilities — and hands it off to be pressed by Kisha and Christopher, in a play they've run repeatedly.

  Names are only prepared for first-round prospects who have confirmed they will attend the event

 • New Orleans Saints Jersey
 • . Thursday night, 25 athletes attended.Stahls' gets the list of confirmed attendees about two weeks in advance.Each team has its own unique font NFL , which means 32 versions of every name.The company spends at least six weeks preparing for the event.

  Despite the pressure

 • New York Giants Jersey
 • , the company considered Thursday just another day on the job. Friday, the Stahls' team was on-site at the NFL Shop in Draft Town as part of a larger team that produces on-demand personalized apparel for fans

 • New York Jets Jersey
 • ."This year went really great," Kisha said. "You're always nervous though, you know? You've still got butterflies. And (you're) happy when it's done."

  The Best strategy for binary option trading

  I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally. Im fairly positive theyre likely to be informed a great data The Best strategy for binary option trading

  Cool you inscribe, the info

  Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. web design glasgow

  Great Tnx

  نقدم لكم العاب حرب جديدة تعد من افضل واجمل العاب فلاش وحروب قتالية وايضا العاب اكشن يمكنكم اللعب والاستمتاع واللهو فيها كما تريدون طبعا بدون تحميل ومباشرة من حاسوبكم او هاتفكم ونقدم لكم العاب حرب جديدة ومميزة كثيرا

  First You got a great blog .I

  First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics.
  friv

  I definitely really liked

  I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site.
  juegos friv

  I was very pleased to find

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

  Single Dangdut Full album dangdut koplo campursari List artis dangdut terpopuler Index music lagu dangdut

  Blog share music mp3 Free download music Tempatnya unduh mp3 asian terupdate

  dfsdfdsf

  Pada halaman ini saya akan memberikan tips dan cara memilih jasa seo terbaik untuk bisnis online agar investasi yang Anda keluarkan tepat sasaran. Karena jika budget promosi ini tidak dimanage secara baik, maka tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Anda, malah secara tidak langsung Anda mengalami kerugian, baik secara materil maupun waktu. Oleh karena itu bagi Anda yang sedang mencari vendor atau konsultan seo yang menyediakan pelayanan jasa seo untuk money site seperti website yang berorientasi kepada bisnis online, saya anjurkan kepada Anda untuk membaca artikel seo ini hingga selesai.Memilih jasa seo terbaik saya ibaratkan sama seperti memilih sebuah pakaian, yang mana harga, tampilan bukanlah sebagai tolak ukurnya. Artinya jasa seo dengan harga yang mahal dibungkus oleh tampilan website yang kelihatannya profesional, belum tentu memuaskan, begitu pula sebaliknya, layanan jasa seo murah yang dikelola secara perorangan dan hanya menggunakan platform gratis seperti blogger atau wordpress, dengan custom domain seperti seo medan, belum tentu mengecewakan. Untuk itu sebagai user,toko bunga bandung
  viagra
  service sofa bandung
  MEBEL JEPARA
  RENTAL MOBIL MEDAN
  obat kuat
  JASA SEO MEDAN
  obat kuat
  JASA SEO MEDAN
  vimax
  JASA SEO
  JASA SEO MEDAN
  VIMAX
  jasa seo medan
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO
  JASA SEO
  JASA SEO
  jasa seo
  BELAJAR SEO
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO
  JASA SEO
  JASA SEO MEDAN
  seni mesin pencari
  JASA SEO
  JASA SEO MEDAN Anda juga dituntut lebih teliti saat memilih dan menentukan jasa seo mana yang terbaik, dengan harga terjangkau dan memberikan hasil sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Tak kalah penting lagi, konsultan seo tersebut dapat dipercaya atas segala rahasia bisnis Anda, serta memberikan informasi-informasi akurat mengenai perkembangan website yang dioptimasi.toko bunga bandung
  viagra
  service sofa bandung
  MEBEL JEPARA
  RENTAL MOBIL MEDAN
  obat kuat
  JASA SEO MEDAN
  obat kuat
  JASA SEO MEDAN
  vimax
  JASA SEO
  JASA SEO MEDAN
  VIMAX
  jasa seo medan
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO
  JASA SEO
  JASA SEO
  jasa seo
  BELAJAR SEO
  JASA SEO MEDAN
  JASA SEO
  JASA SEO
  JASA SEO MEDAN
  seni mesin pencari
  JASA SEO
  JASA SEO MEDANJasa SEO Medan Murah Terbaik di IndonesiaDisini saya tidak merekomendasikan vendor jasa seo mana yang sebaiknya Anda pilih, karena saya harus care terhadap apa yang saya tulis. Setelah membaca secara
  keseluruhan artikel seo ini, diharapkan Anda bisa lebih cermat untuk memilih hingga menentukan jasa seo murah bergaransi terbaik di indonesia yang ditangani langsung oleh konsultan seo profesional untuk website yang anda miliki.

  wow, great, I was wondering

  wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
  تصميم موقع

  Thanks a lot very much for

  Thanks a lot very much for the high quality and results-oriented help. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who wants and needs support about this area.
  ​مبرمج php

  Just admiring your work and

  Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. gmod free to play

  thank you this my game blog

  thank you this my game blog for girl hguhf fkhj
  www.milafona.com

  No doubt this is an excellent

  No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

  aparaja

  Alat Pemadam kebakaran sangat penting untuk setiap rumah atau kantor daerah di mana api bisa menjadi risiko. Di pusat sebagian besar belanja, kantor, teater dan tempat umum lainnya, Anda akan melihat alat pemadam kebakaran tetap ke dinding dan api keluar. alat pemadam kebakaran ini dapat duduk di dinding selama bertahun-tahun, tetapi mereka bisa berakhir menyelamatkan nyawa banyak orang.
  alat pemadam kebakaran mengandung bahan kimia yang tepat untuk mengatasi api. Hasil api dari reaksi antara oksigen dan semacam bahan bakar di atmosfer, seperti kayu atau bensin. Sesuatu akan perlu suhu yang sangat tinggi untuk menyalakan api ini. Sebuah rokok, misalnya, adalah penyebab yang sangat umum dari api. Meskipun banyak perokok percaya bahwa mereka telah padam rokok benar-benar, sebuah bara masih dapat terbakar pada akhir rokok yang bisa menyalakan dan menimbulkan api. Alat Pemadam Api

  Ketika api mulai membakar, dapat menyebar dengan sangat cepat. Beberapa video keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh ruangan bisa turun hanya dalam 60 detik. Ada banyak barang yang mudah terbakar di rumah atau tempat kerja. Di rumah, Anda akan melihat tirai, kertas, kayu dan sebagainya. Dalam lingkungan bisnis, Anda juga cenderung melihat banyak kertas, serta peralatan listrik, komputer dan stok barang yang mudah terbakar. Tabung Pemadam Api

  Api akan terus membakar selama ada cukup bahan bakar dan oksigen untuk menjaga itu terjadi. Semakin banyak yang ada di jalan api, semakin besar kemungkinan untuk membakar dan menyebabkan banyak kerusakan. Tabung Pemadam Kebakaran

  Pemadam bekerja dengan menghapus setidaknya salah satu elemen bahwa api untuk bertahan hidup. Tentu saja, kebanyakan orang tahu bahwa air sangat diperlukan untuk membantu memadamkan api. Namun, hal ini sering tidak cukup ketika kebakaran yang lebih mapan dan juga tergantung pada jenis api. Jenis lain yang populer pemadam kebakaran adalah alat pemadam karbon dioksida murni. Karbon dioksida akan membentuk gas di atmosfer yang lebih berat dari oksigen, sehingga menggantikan oksigen dan menghalau api. Isi Pemadam Kebakaran Sebuah busa kimia kering adalah jenis lain yang populer dari pemadam kebakaran. Kimia yang sering digunakan adalah baking soda, yang akan mulai menulis pada sekitar 150 ° F. Ketika hal itu terjadi ini, ia melepaskan karbon dioksida yang dapat membantu untuk meredakan api.

  Sebuah pemadam kebakaran adalah silinder logam yang kokoh, dan ketika Anda menekan tuas di atas, ia bekerja banyak cara yang sama seperti kaleng aerosol. Ini akan menghilangkan bahan kimia yang cocok di atas api pada tekanan yang sangat tinggi untuk menyerang api. Cara terbaik adalah bahwa Anda bertujuan pemadam kebakaran pada akar api atau di atas sumber bahan bakar untuk efek maksimum.Tabung Pemadam

  Alat pemadam kebakaran sangat penting untuk setiap rumah atau kantor daerah di mana api bisa menjadi risiko. Di pusat sebagian besar belanja, kantor, teater dan tempat umum lainnya, Anda akan melihat alat pemadam kebakaran tetap ke dinding dan api keluar. alat pemadam kebakaran ini dapat duduk di dinding selama bertahun-tahun, tetapi mereka bisa berakhir menyelamatkan nyawa banyak orang.

  alat pemadam kebakaran mengandung bahan kimia yang tepat untuk mengatasi api. Hasil api dari reaksi antara oksigen dan semacam bahan bakar di atmosfer, seperti kayu atau bensin. Sesuatu akan perlu suhu yang sangat tinggi untuk menyalakan api ini. Sebuah rokok, misalnya, adalah penyebab yang sangat umum dari api. Meskipun banyak perokok percaya bahwa mereka telah padam rokok benar-benar, sebuah bara masih dapat terbakar pada akhir rokok yang bisa menyalakan dan menimbulkan api. Alat Pemadam Api

  Ketika api mulai membakar, dapat menyebar dengan sangat cepat. Beberapa video keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh ruangan bisa turun hanya dalam 60 detik. Ada banyak barang yang mudah terbakar di rumah atau tempat kerja. Di rumah, Anda akan melihat tirai, kertas, kayu dan sebagainya. Dalam lingkungan bisnis, Anda juga cenderung melihat banyak kertas, serta peralatan listrik, komputer dan stok barang yang mudah terbakar. Tabung Pemadam Api

  Api akan terus membakar selama ada cukup bahan bakar dan oksigen untuk menjaga itu terjadi. Semakin banyak yang ada di jalan api, semakin besar kemungkinan untuk membakar dan menyebabkan banyak kerusakan. Tabung Pemadam Kebakaran

  Pemadam bekerja dengan menghapus setidaknya salah satu elemen bahwa api untuk bertahan hidup. Tentu saja, kebanyakan orang tahu bahwa air sangat diperlukan untuk membantu memadamkan api. Namun, hal ini sering tidak cukup ketika kebakaran yang lebih mapan dan juga tergantung pada jenis api. Jenis lain yang populer pemadam kebakaran adalah alat pemadam karbon dioksida murni. Karbon dioksida akan membentuk gas di atmosfer yang lebih berat dari oksigen, sehingga menggantikan oksigen dan menghalau api. Isi Pemadam Kebakaran

  Sebuah busa kimia kering adalah jenis lain yang populer dari pemadam kebakaran. Kimia yang sering digunakan adalah baking soda, yang akan mulai menulis pada sekitar 150 ° F. Ketika hal itu terjadi ini, ia melepaskan karbon dioksida yang dapat membantu untuk meredakan api.

  Sebuah pemadam kebakaran adalah silinder logam yang kokoh, dan ketika Anda menekan tuas di atas, ia bekerja banyak cara yang sama seperti kaleng aerosol. Ini akan menghilangkan bahan kimia yang cocok di atas api pada tekanan yang sangat tinggi untuk menyerang api. Cara terbaik adalah bahwa Anda bertujuan pemadam kebakaran pada akar api atau di atas sumber bahan bakar untuk efek maksimum. Tabung Pemadam

  Alat Pemadam Kebakaran
  sangat penting untuk setiap rumah atau kantor daerah di mana api bisa menjadi risiko. Di pusat sebagian besar belanja, kantor, teater dan tempat umum lainnya, Anda akan melihat alat pemadam kebakaran tetap ke dinding dan api keluar. alat pemadam kebakaran ini dapat duduk di dinding selama bertahun-tahun, tetapi mereka bisa berakhir menyelamatkan nyawa banyak orang.

  alat pemadam kebakaran mengandung bahan kimia yang tepat untuk mengatasi api. Hasil api dari reaksi antara oksigen dan semacam bahan bakar di atmosfer, seperti kayu atau bensin. Sesuatu akan perlu suhu yang sangat tinggi untuk menyalakan api ini. Sebuah rokok, misalnya, adalah penyebab yang sangat umum dari api. Meskipun banyak perokok percaya bahwa mereka telah padam rokok benar-benar, sebuah bara masih dapat terbakar pada akhir rokok yang bisa menyalakan dan menimbulkan api. Alat Pemadam Api

  Ketika api mulai membakar, dapat menyebar dengan sangat cepat. Beberapa video keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh ruangan bisa turun hanya dalam 60 detik. Ada banyak barang yang mudah terbakar di rumah atau tempat kerja. Di rumah, Anda akan melihat tirai, kertas, kayu dan sebagainya. Dalam lingkungan bisnis, Anda juga cenderung melihat banyak kertas, serta peralatan listrik, komputer dan setok barang yang mudah terbakar. Tabung Pemadam Api

  Api akan terus membakar selama ada cukup bahan bakar dan oksigen untuk menjaga itu terjadi. Semakin banyak yang ada di jalan api, semakin besar kemungkinan untuk membakar dan menyebabkan banyak kerusakan. Tabung Pemadam Kebakaran

  Pemadam bekerja dengan menghapus setidaknya salah satu elemen bahwa api untuk bertahan hidup. Tentu saja, kebanyakan orang tahu bahwa air sangat diperlukan untuk membantu memadamkan api. Namun, hal ini sering tidak cukup ketika kebakaran yang lebih mapan dan juga tergantung pada jenis api. Jenis lain yang populer pemadam kebakaran adalah alat pemadam karbon dioksida murni. Karbon dioksida akan membentuk gas di atmosfer yang lebih berat dari oksigen, sehingga menggantikan oksigen dan menghalau api.Isi Pemadam Kebakaran
  Sebuah busa kimia kering adalah jenis lain yang populer dari pemadam kebakaran. Kimia yang sering digunakan adalah baking soda, yang akan mulai menulis pada sekitar 150 ° F. Ketika hal itu terjadi ini, ia melepaskan karbon dioksida yang dapat membantu untuk meredakan api.

  Sebuah pemadam kebakaran adalah silinder logam yang kokoh, dan ketika Anda menekan tuas di atas, ia bekerja banyak cara yang sama seperti kaleng aerosol. Ini akan menghilangkan bahan kimia yang cocok di atas api pada tekanan yang sangat tinggi untuk menyerang api. Cara terbaik adalah bahwa Anda bertujuan pemadam kebakaran pada akar api atau di atas sumber bahan bakar untuk efek maksimum. Tabung Pemadam

  Alat Pemadam Kebakaran sangat penting untuk setiap rumah atau kantor daerah di mana api bisa menjadi risiko. Di pusat sebagian besar belanja, kantor, teater dan tempat umum lainnya, Anda akan melihat alat pemadam kebakaran tetap ke dinding dan api keluar. alat pemadam kebakaran ini dapat duduk di dinding selama bertahun-tahun, tetapi mereka bisa berakhir menyelamatkan nyawa banyak orang.

  alat pemadam kebakaran mengandung bahan kimia yang tepat untuk mengatasi api. Hasil api dari reaksi antara oksigen dan semacam bahan bakar di atmosfer, seperti kayu atau bensin. Sesuatu akan perlu suhu yang sangat tinggi untuk menyalakan api ini. Sebuah rokok, misalnya, adalah penyebab yang sangat umum dari api. Meskipun banyak perokok percaya bahwa mereka telah padam rokok benar-benar, sebuah bara masih dapat terbakar pada akhir rokok yang bisa menyalakan dan menimbulkan api. Alat Pemadam Api

  Ketika api mulai membakar, dapat menyebar dengan sangat cepat. Beberapa video keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh ruangan bisa turun hanya dalam 60 detik. Ada banyak barang yang mudah terbakar di rumah atau tempat kerja. Di rumah, Anda akan melihat tirai, kertas, kayu dan sebagainya. Dalam lingkungan bisnis, Anda juga cenderung melihat banyak kertas, serta peralatan listrik, komputer dan stok barang yang mudah terbakar. Tabung Pemadam Api

  Api akan terus membakar selama ada cukup bahan bakar dan oksigen untuk menjaga itu terjadi. Semakin banyak yang ada di jalan api, semakin besar kemungkinan untuk membakar dan menyebabkan banyak kerusakan. Tabung Pemadam Kebakaran

  Pemadam bekerja dengan menghapus setidaknya salah satu elemen bahwa api untuk bertahan hidup. Tentu saja, kebanyakan orang tahu bahwa air sangat diperlukan untuk membantu memadamkan api. Namun, hal ini sering tidak cukup ketika kebakaran yang lebih mapan dan juga tergantung pada jenis api. Jenis lain yang populer pemadam kebakaran adalah alat pemadam karbon dioksida murni. Karbon dioksida akan membentuk gas di atmosfer yang lebih berat dari oksigen, sehingga menggantikan oksigen dan menghalau api.Isi Pemadam Kebakaran
  Sebuah busa kimia kering adalah jenis lain yang populer dari pemadam kebakaran. Kimia yang sering digunakan adalah baking soda, yang akan mulai menulis pada sekitar 150 ° F. Ketika hal itu terjadi ini, ia melepaskan karbon dioksida yang dapat membantu untuk meredakan api.

  Sebuah pemadam kebakaran adalah silinder logam yang kokoh, dan ketika Anda menekan tuas di atas, ia bekerja banyak cara yang sama seperti kaleng aerosol. Ini akan menghilangkan bahan kimia yang cocok di atas api pada tekanan yang sangat tinggi untuk menyerang api. Cara terbaik adalah bahwa Anda bertujuan pemadam kebakaran pada akar api atau di atas sumber bahan bakar untuk efek maksimum.Tabung Pemadam

  Alat Pemadam Kebakaran sangat penting untuk setiap rumah atau kantor daerah di mana api bisa menjadi risiko. Di pusat sebagian besar belanja, kantor, teater dan tempat umum lainnya, Anda akan melihat alat pemadam kebakaran tetap ke dinding dan api keluar. alat pemadam kebakaran ini dapat duduk di dinding selama bertahun-tahun, tetapi mereka bisa berakhir menyelamatkan nyawa banyak orang.

  alat pemadam kebakaran mengandung bahan kimia yang tepat untuk mengatasi api. Hasil api dari reaksi antara oksigen dan semacam bahan bakar di atmosfer, seperti kayu atau bensin. Sesuatu akan perlu suhu yang sangat tinggi untuk menyalakan api ini. Sebuah rokok, misalnya, adalah penyebab yang sangat umum dari api. Meskipun banyak perokok percaya bahwa mereka telah padam rokok benar-benar, sebuah bara masih dapat terbakar pada akhir rokok yang bisa menyalakan dan menimbulkan api. Alat Pemadam Api

  Ketika api mulai membakar, dapat menyebar dengan sangat cepat. Beberapa video keselamatan kebakaran menunjukkan bahwa seluruh ruangan bisa turun hanya dalam 60 detik. Ada banyak barang yang mudah terbakar di rumah atau tempat kerja. Di rumah, Anda akan melihat tirai, kertas, kayu dan sebagainya. Dalam lingkungan bisnis, Anda juga cenderung melihat banyak kertas, serta peralatan listrik, komputer dan stok barang yang mudah terbakar. Tabung Pemadam Api

  Api akan terus membakar selama ada cukup bahan bakar dan oksigen untuk menjaga itu terjadi. Semakin banyak yang ada di jalan api, semakin besar kemungkinan untuk membakar dan menyebabkan banyak kerusakan. Tabung Pemadam Kebakaran

  Pemadam bekerja dengan menghapus setidaknya salah satu elemen bahwa api untuk bertahan hidup. Tentu saja, kebanyakan orang tahu bahwa air sangat diperlukan untuk membantu memadamkan api. Namun, hal ini sering tidak cukup ketika kebakaran yang lebih mapan dan juga tergantung pada jenis api. Jenis lain yang populer pemadam kebakaran adalah alat pemadam karbon dioksida murni. Karbon dioksida akan membentuk gas di atmosfer yang lebih berat dari oksigen, sehingga menggantikan oksigen dan menghalau api. IsiPemadam Kebakaran
  Sebuah busa kimia kering adalah jenis lain yang populer dari pemadam kebakaran. Kimia yang sering digunakan adalah baking soda, yang akan mulai menulis pada sekitar 150 ° F. Ketika hal itu terjadi ini, ia melepaskan karbon dioksida yang dapat membantu untuk meredakan api.

  Sebuah pemadam kebakaran adalah silinder logam yang kokoh, dan ketika Anda menekan tuas di atas, ia bekerja banyak cara yang sama seperti kaleng aerosol. Ini akan menghilangkan bahan kimia yang cocok di atas api pada tekanan yang sangat tinggi untuk menyerang api. Cara terbaik adalah bahwa Anda bertujuan pemadam kebakaran pada akar api atau di atas sumber bahan bakar untuk efek maksimum. lihat disini

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  lihat disini
  Alat Pemadam Kebakaran
  lihat disini
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  lihat di sini
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat pemadam kebakaran
  Tabung pemadam kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Silahkan klik link ini

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat Selanjutnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit This Web

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit web
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya tentang kami
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Web

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Seengkapnya

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat Juga
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  See More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  See More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  See
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  View
  Visit
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Juga

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit Web

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Info Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Visit
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  See more
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Juga

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  See More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Web
  lihat disini

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat selengkapnya
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit More
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Juga
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  See More
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat Lainnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  selengkapnya disini

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Juga
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  See More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Lihat Juga
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit Web

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Visit
  Visit Web

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Selengkapnya
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  See More

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Lihat Di Sini
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Alat Pemadam Kebakaran
  Selengkapnya
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  ILihat Lainnya

  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Baca Juga
  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran
  Isi Alat Pemadam Kebakaran

  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Lihat Selengkapnyai
  Website

  kredit mobil bekasi
  kredit mobil suzuki
  suzuki bekasi
  Kredit Suzuki Bekasi
  Mobil suzukil
  mobil suzuki bekasi
  Lihat Selengkapnya

  jasa seo bekasi
  jasa seo jakarta
  jasa seo
  seo bekasii
  seo jakarta

  Alat Pemadam Kebakaran
  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Lihat Selengkapnyai
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Website

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Visit Web
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Visit Web

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Selanjutnya
  Selengkapnya

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Selanjutnya
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  See More

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Selanjutnya
  See More

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Selanjutnya
  See More

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Selanjutnya
  See More

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  Selanjutnya
  See More

  Buat web
  Buat website
  Buat website Murah
  Buat web murah
  Buat web Bekasi

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran
  See More
  View Website

  Tabung Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Kebakaran
  Alat Pemadam Api
  Tabung Pemadam Api
  Isi Pemadam Kebakaran

  Thanks for a wonderful share.

  Thanks for a wonderful share. Your article has importaciones your hard work and experience you have got in This field. Brilliant reading .I love it.
  Harsh SEO Consultant

  I must say that a succesful

  I must say that a succesful family owned business in this day and age is a very refreshing sight ! As well as this is a very refreshing site.
  Harsh Digital Nomad

  Thanks for sharing this

  Thanks for sharing this interesting blog with us.My pleasure to being here on your blog..I wanna come beck here for new post from your site.
  drones for sale 2016

  I am always searching online

  I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also.
  drones under 500

  I feel really happy to have

  I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.
  iPhone

  I really like the dear

  I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally. Im fairly positive theyre likely to be informed a great deal of new stuff here than anyone else!
  Tech

  I really like the dear

  I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally. Im fairly positive theyre likely to be informed a great deal of new stuff here than anyone else!
  Tech

  No doubt this is an excellent

  No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

  Marléne Tamlin

  Marléne Tamlin

  Christer Sanne

  Christer Sanne
  Lotta Hedström

  Samtal om tillväxt

  I frihandelns goda namn

  Klimatmålsinitiativet

  Den gröna tankesmedjan Cogito
  Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |