Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

Ordet "vinst"

Jag ser fram emot när vi problematiserar ordet "vinst" som är så himla värdeladdat.

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article! knipping

месеца, докато вашият цикъл

месеца, докато вашият цикъл се регулира. Ако използвате спирала, лекарят трябва да я свали. beirut escort

hi

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... prestamos rapidos

Hello' This is a great

Hello' This is a great article.I am pretty much pleased with your creative and informative work.You put really very helpful information and ideas. you did a good job! keep it up. iphone se instructions

I’ve been surfing online more

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. samsung s7 user guide

Thank you for benefiting from

Thank you for benefiting from time to focus on this kind of, I feel firmly about it and also really like comprehending far more with this particular subject matter. In case doable, when you get know-how, is it possible to thoughts modernizing your site together with far more details? It’s extremely useful to me ipad instruction manual

I read this article. I think

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. g5 manual pdf

A conference will be held is

A conference will be held is one of the most eagerly awaited the participants. There are many participants who look forward to what could be seen. repair my laptops

vinst, vilket skulle betyda

vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor so3
chatroulette

top y kimono. El tema de

top y kimono. El tema de inspiración de esta joven diseñadora es el atrapas - rencontre

who wish to always be using

who wish to always be using this type of 1 exclusive female they will can’t stop taking into consideration.Jual Obat Aborsi

I was perusing your article

I was perusing your article and thought about whether you had considered making a digital book on this subject. You"re composing would offer it quick. You have a great deal of composing ability. animation production houses

Your work always satisfies

Your work always satisfies me. You have such astonishing writing skills. I am one of your biggest fans and I can just hope that you will keep giving us amazing stuff like this. Printer Drums

Everybody likes free stuff,

Everybody likes free stuff, we all are using a lot of software that are by default very expensive but we use their cracked version for free. The most common example is Windows OS, for personal use almost nobody buys the genuine version of windows but we get the cracked version of it.top best torrent sites

Saving electricity is one of

Saving electricity is one of the best methods to lower your monthly energy bills. Your electricity bill is among the most costly payments that you make every month apart from credit card and home loan. ways to save electricity

Thanks for writing this

Thanks for writing this article today. The information from this has helped me to complete my project on this topic. You are one of the best writers out there, my friend. I just hope you can continue to work like this. débarras maison

Keep it up on nice working,

Keep it up on nice working, and I hope soon you will place some more information here, I’ll wait for that. hyderabad voter id appliaction status

I lately came across your

I lately came across your weblog and had been studying along. I thought I would keep my first opinion. I don't recognize what to say apart from that I have experienced studying. Excellent weblog. I will keep going to this weblog very often Brother ls 2125 manual.

Regular visits listed here

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! manabadi.com

nice post, keep up with this

nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! http://thesquid.ink/

Your web journal gave us

Your web journal gave us important data to work with. Each and every tips of your post are great. You're the best to share sd.

I am very enjoyed for this

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy Liverpool Locks.

This is very interesting

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. buy guns anonymously

I just got to this amazing

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! wells fargo bank online login

Simply wanna remark that you

Simply wanna remark that you have a very decent site, I enjoy the design and style it really stands out. RR4U Supplement

This is the right blog for

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). ipad repair Singapore

Inside YouTube video embed

Inside YouTube video embed script you can also stipulate parameters matching to your hope like width, height or even border colors.
voucher checks

A very good and informative

A very good and informative article indeed . It helps me a lot to enhance my knowledge, I really like the way the writer presented his views. I hope to see more informative and useful articles in future. chauffeur driven london

If you have the place where

If you have the place where you can take the peace then you have to watch the 6+ minute video. You can take the good lesson from this video. WordPress speed optimization

Which has incorporated

Which has incorporated ordinary alleviation used by ancient men and women to treat their fungus illness without problems without any part effects bonus senza deposito.

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. onlinemakemoney.org

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. lifestyle public relations

Much obliged to you a bundle

Much obliged to you a bundle for offering this to every one of us you really acknowledge what you are discussing! Bookmarked. If you don't mind additionally look for guidance from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! free press release

I think this is a decent

I think this is a decent article. You make this data fascinating and locks in. You give perusers a great deal to consider and I value that sort of composing. escorts in lebanon

Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services (TCS) employees must have received several facilities from the company but Enterprise Resource Planning (ERP) service is an important service for all the employees who works anywhere in the world. It lets you manage your salary records, timesheets, HR related services. It also has an important feature like contacting Global Helpdesk number. http://www.tcsultimatixhelp.com/tcs-ultimatix-touch-app-mobile-helpdesk-number-for-employees-ultimatix-net-portal/

Novus opinionsundersökning i

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet.
That is one wonderful trip! So glad you got to go and thanks for sharing it with us. All your pictures were so beautiful!
Escorts In Gurgaon
basement baltimore thanks thnaks

I admit, I have not been on

I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. chat room widget

The internet is slowed down

The internet is slowed down with fake weblogs with no real concept but the publish was amazing and well truly worth study.Thank you for discussing this with me www.spatanningtablets.co.uk.

Its my destiny to visit at

Its my destiny to visit at this blog and find out my required paragraph along with video demo, that’s YouTube video and its also in quality.

Limo Oxford

begitu juga dengan perusahaan

begitu juga dengan perusahaan pertamina solusi bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan yang telah menciptakan produk terbaik.

Very interesting blog site. A

Very interesting blog site. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm passionate about. but I'm most certainly passionate about this one. Just considered that I would post and let you know Seaside Residences specifications.

I needed to thank you for

I needed to thank you for this incredible read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post how to save electricity.

This is a great article

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post best diet pills review.

I have not any term to

I have not any term to appreciate this informative article.....Really i am satisfied from this informative article....the individual who make this informative article it was a great individual..thanks for distributed this with us male extra reviews.

This is truly a decent and

This is truly a decent and enlightening, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it, escort beirut

Cool stuff you have got and

Cool stuff you have got and you keep update all of us. Turmeric and Curcumin

One of the best methods to

One of the best methods to decrease your monthly electricity bills is to save electricity. As you are all aware of, your electric bill is among the most costly bills that you pay every month aside from your home loan and credit card. whole house surge protector

This post couldn’t be written

This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing! Cute things to say to your girlfriend

Always listening – Always

Always listening – Always understanding – Always in service

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |