Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

Ordet "vinst"

Jag ser fram emot när vi problematiserar ordet "vinst" som är så himla värdeladdat.

I am very much pleased with

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article! knipping

месеца, докато вашият цикъл

месеца, докато вашият цикъл се регулира. Ако използвате спирала, лекарят трябва да я свали. beirut escort

hi

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... prestamos rapidos

Hello' This is a great

Hello' This is a great article.I am pretty much pleased with your creative and informative work.You put really very helpful information and ideas. you did a good job! keep it up. iphone se instructions

I’ve been surfing online more

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. samsung s7 user guide

Thank you for benefiting from

Thank you for benefiting from time to focus on this kind of, I feel firmly about it and also really like comprehending far more with this particular subject matter. In case doable, when you get know-how, is it possible to thoughts modernizing your site together with far more details? It’s extremely useful to me ipad instruction manual

I read this article. I think

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. g5 manual pdf

A conference will be held is

A conference will be held is one of the most eagerly awaited the participants. There are many participants who look forward to what could be seen. repair my laptops

vinst, vilket skulle betyda

vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor so3
chatroulette

top y kimono. El tema de

top y kimono. El tema de inspiración de esta joven diseñadora es el atrapas - rencontre

who wish to always be using

who wish to always be using this type of 1 exclusive female they will can’t stop taking into consideration.Jual Obat Aborsi

who wish to always be using

who wish to always be using this type of 1 exclusive female they will can’t stop taking into consideration.Jual Obat Aborsi

We specialize in all aspects

We specialize in all aspects of fine rugs; from appraisals and customization to restoration and quality rug hand washing. At Blue Paisley Fine Rugswe offer various in-home services including home consultations and approvalshacked amazon fire tv stick

Stop receding gums

Stop receding gums

This is my first time i visit

This is my first time i visit here. I Found So Many interesting stuff in your blog Especially ict discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one HAVING all the enjoyment here! keep up the good work! online guitar lessons

Thanks for writing such a

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... circuit diagram

Hesami Legal Services founded

Hesami Legal Services founded by Mr. Alireza Hesami who is a licensed Paralegal. He is currently studying law at the University of London International program to have a better understanding of his current legal expertise. paralegal services

Quality Links Is The Most

Quality Links Is The Most Important Part Of SEO , And To Do That MY Service Is Standing Right Next To You Shoulder To Shoulder,.. making club flyers

I really enjoy simply reading

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.
san antonio petting zoo

I Found So Many interesting

I Found So Many interesting stuff in your blog Especially ict discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one HAVING all the enjoyment here! keep up the good worWordpress Developer Singapore

good post which I really

good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like thisTop Web Design Gold Coast

That is

That is amazing!
http://juliemoon.ca/growing-taller/

substance, yet I truly felt I

substance, yet I truly felt I ought to here. Your article is truly extraordinary. I like the way you composed this dataGOMA EVA

Rabbin several years ago. It

Rabbin several years ago. It wasn’t that I didn’t value authenticity and the other words that go hand-in-hand with it — like integrity and honesty.search engine optimization

Blue Paisley Fine Rugs is

Blue Paisley Fine Rugs is Toronto’s newest premier provider of luxurious high quality rugs offering the widest selection in size, colour and services. We believe that every fine rug tells a story and manifests a tradition; it is an investment for generations to come and selecting one should be a tailored fulfilling experience. Our family works closely with our clients and suppliers to ensure that every selection leads to satisfaction for decades. Blue Paisley Fine Rugs

More young people are

More young people are becoming addicted to drugs and alcohol... ..and nobady cares. HELP YOUNG PEOPLE BECAUSE THEY NEED YOU ! tchat

Definitely a great post. Hats

Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.irctc train enquiry

yet I never found any

yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever beforeGirobank

Huong dan cach choi ca do

Huong dan cach choi ca do euro 2016, cach dang ky gui tien va rut tien khi choi ca do bong da euro ca do euro 2016

You made such an interesting

You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. 24PetWatch

Hey There. I found your blog

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return. samsung galaxy note6 edge

This is really a nice and

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. www.artsandcrafts.nl/product-categorie/sjablonen/cijfersjablonen/

I recently came across your

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. Woningontruiming Hengelo - kikschoonmaak.nl

We provide Legal Services for

We provide Legal Services for the clients of Toronto, Brampton, Richmond Hill, New Market, Markham Ajax, Pickering, Aurora, Barrie, Georgina and Oshawa approximately within 75 kilometres from our main office. paralegal services

That's a legitimate good and

That's a legitimate good and also worthwhile publish, this specific subject matter can be quite fascinating. Brooklyn Driving School

Excellent information on your

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. تصميم المواقع

Det handlar om social hållbarhet

Vi behöver fördjupa den demokratiska processen. I ett socialt hållbart samhälle behöver varje barn växa upp med en känsla av trygghet och sammanhang. Detta får barnet om föräldrar och andra vuxna runtomkring barnet är delaktiga och engagerade i det egna bostadsområdet/byn och den egna (!) närliggande skolan. Det handlar om att välja att ta ansvar för den sociala hållbarheten där man bor på samma sätt som man väljer att delta i vårstädningen i det egna kvarteret. Därför bör alla skolor drivas av det offentliga. Kanske deltar föräldrarna – som ett led i ett mer decentraliserat verksamhetsansvar - i en lokal skolstyrelse som tar ansvar för skolan både på dagtid och kvällstid, och därmed medverkar till en skola som blir ett ”universitet” för unga och gamla i grannskapet. Kanske eleverna också kan delta i odling, matlagning, städning, mm. och därmed ytterligare stärka känslan av samhörighet och ansvarstagande för det gemensamma. Inom äldrevården är det på motsvarande sätt viktigt med trygghet och sammanhang för ”barn” och föräldrar, dvs. att ”barnen” deltar mer aktivt i utformandet av vården. Dessutom krävs en mängd andra förändringar, mer övergripande i samhällsekonomin, exempelvis arbetstidsförkortning och samtidig förstärkning av offentlig sektor.

Gunnar Brundin
Miljöpartiet, Umeå

15th place after shooting a

15th place after shooting a three round score of 221, Sammy Cole finished 21st with a score of 226, John Reid was in 33rd at 230, and Taylor Schone in 36th at 232.geniux

here's your opportunity. Ask

here's your opportunity. Ask your questions below, and we'll round up the best advice and publish it in an upcoming issue of Budget Travel. 70-410

You know your projects stand

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! how many xarelto lawsuits

Ils peuvent aussi être

Ils peuvent aussi être incorporés dans les montres Il est à une large majorité qui ne peut pas se permettre d'acheter les replique montre de luxe Montres Alors qu'ils se servent La pression de plongée sous-marine est un travail difficile et la montre doit être faite fausses montres Shanghai pour résister Son tonneau gracieuse boîtier de forme a gagné beaucoup de cœurs un coup d'oeil et vous connaissez l'heure Certaines montres ont aussi des diamants sur ses mains nouvelles montres qui ressemblent un peu Divers aléatoires doivent être en mesure de gérer toute situation sur son propre

Your site is usually

Your site is usually wonderful. I’ve book marked your web site around my internet browser; I hope in potential nights I’ll have more important details through your web site. határidős ügyletek

All of us essentially

All of us essentially presently would wish to witnessed substantive thumbs additional strategy upward throughout the superb info you have got below making use of during which write-up. hosting

I början av detta år gjorde

I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.business meeting audio visual production new york

fastest Illinois license

fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly
escort lebanon

This is very interesting

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. Unsigned

‘You’re not a basketball P.I.

‘You’re not a basketball P.I. You’re not going to find that ring yourself. And you can’t afford to show weakness.vanzari cumparari uk

ou’re not going to find that

ou’re not going to find that ring yourself. And you can’t afford tscarpe eleganti uomo

I can see that you are an

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. spring coloring pages

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström
Mikael Malmaeus

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Tel 08-545 224 62, fax 08-545 224 60 | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Annika Hjelm |