Samtal om tillväxt

2016-04-19
RAPPORT
Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

Cogito har genomfört projektet Samtal om tillväxt under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är tillväxten till och med en förutsättning för att klara miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska leva vidare inom de ramar som planetens gränser sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt inom planetens gränser om de fattiga ländernas befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då välfärden?

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid präglas av försök till förståelse för argumentationen och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett antal olika personer – ledande debattörer, forskare och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra perspektiv till frågeställningarna och låtit var och en ge sina egna förklaringar till varför de ser på tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, projektanställd. De personer som intervjuats är :

Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Mårten Blix, nationalekonom, tidigare departementsråd på finansdepartementet

Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk Näringsliv

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms universitet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som poddar. Denna serie poddar ligger till grund för rapporten och publicerades våren 2016 och kan avlyssnas här på Cogitos webbplats

Rapporten är författad av Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus. 

Du kan ladda ner rapporten Samtal om tillväxt i pdf-format här.

buy cialis without av KrfhenecotA (inte verifierad)
buy cialis without av KrfhenecotA (inte verifierad)
buy cialis online av Hawsmosy (inte verifierad)
buy cialis online av Hawsmosy (inte verifierad)
viagra pills canada cialis av PaypeBab (inte verifierad)
viagra pills canada cialis av PaypeBab (inte verifierad)
viagra penis buy viagra av tuptex (inte verifierad)
viagra penis buy viagra av tuptex (inte verifierad)
cialis online order cialis av Quarzeva (inte verifierad)
cialis online order cialis av Quarzeva (inte verifierad)
generic cialis 20mg best buy av Aidelay (inte verifierad)
cialis 20mg side av Valquefe (inte verifierad)
generic cialis vs brand av Orephoth (inte verifierad)
generic cialis vs brand av Orephoth (inte verifierad)
buy daily cialis generic av Ninylilt (inte verifierad)
viagra pill buy generic av neossy (inte verifierad)
buy daily cialis generic av Ninylilt (inte verifierad)
viagra pill buy generic av neossy (inte verifierad)
buy cialis pills buy generic av Wemesuit (inte verifierad)
buy cialis pills buy generic av Wemesuit (inte verifierad)
chemical name cialis av EmowaRa (inte verifierad)
vasotec allergy cialis av ionitle (inte verifierad)
cialis canada online generic av queuerb (inte verifierad)
cialis canada online generic av queuerb (inte verifierad)
tadalafil buy cialis cialis av mmyAbaby (inte verifierad)
tadalafil buy cialis cialis av mmyAbaby (inte verifierad)
generic cheap cialis cialis av Cinideld (inte verifierad)
generic cialis 20mg best buy av appenHix (inte verifierad)
order daily cialis pills av Ranilins (inte verifierad)
order daily cialis pills av Ranilins (inte verifierad)
viagra pill cheap av Evomafak (inte verifierad)
viagra pill cheap av Evomafak (inte verifierad)
viagra and the taliban cialis av woubre (inte verifierad)
buy soft cialis buy generic av spoibus (inte verifierad)
buy soft cialis buy generic av spoibus (inte verifierad)
viagra how much buy generic av Enlino (inte verifierad)
viagra how much buy generic av Enlino (inte verifierad)
split what do cialis pills av outsick (inte verifierad)
split what do cialis pills av outsick (inte verifierad)
generic cialis any good buy av Cinideld (inte verifierad)
sertraline viagra cialis av joulley (inte verifierad)
sertraline viagra cialis av joulley (inte verifierad)
cialis 20mg tablets generic av TrexTomy (inte verifierad)
cialis 20mg tablets generic av TrexTomy (inte verifierad)
cialis pills cheap buy av anyhorry (inte verifierad)
cialis pills cheap buy av anyhorry (inte verifierad)
does viagra lower your blood av Flierry (inte verifierad)
buy cialis online av spulse (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |