Samtal om tillväxt

2016-04-19
RAPPORT
Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

Cogito har genomfört projektet Samtal om tillväxt under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är tillväxten till och med en förutsättning för att klara miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska leva vidare inom de ramar som planetens gränser sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt inom planetens gränser om de fattiga ländernas befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då välfärden?

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid präglas av försök till förståelse för argumentationen och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett antal olika personer – ledande debattörer, forskare och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra perspektiv till frågeställningarna och låtit var och en ge sina egna förklaringar till varför de ser på tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, projektanställd. De personer som intervjuats är :

Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Mårten Blix, nationalekonom, tidigare departementsråd på finansdepartementet

Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk Näringsliv

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms universitet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som poddar. Denna serie poddar ligger till grund för rapporten och publicerades våren 2016 och kan avlyssnas här på Cogitos webbplats

Rapporten är författad av Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus. 

Du kan ladda ner rapporten Samtal om tillväxt i pdf-format här.

viagra from india generic av mqqHeEgo (inte verifierad)
best price for generic av enfonia (inte verifierad)
best price for generic av enfonia (inte verifierad)
cialis discount onlin buy av slagette (inte verifierad)
cialis discount onlin buy av slagette (inte verifierad)
costo viagra generico av JasonMON (inte verifierad)
costo viagra generico av JasonMON (inte verifierad)
viagra commercial actress buy av AngeLd (inte verifierad)
where can i buy viagra online av Drycle (inte verifierad)
where can i buy viagra online av Drycle (inte verifierad)
viagra from mexico buy av Cadssona (inte verifierad)
viagra from mexico buy av Cadssona (inte verifierad)
viagra super force viagra av bingorm (inte verifierad)
viagra super force viagra av bingorm (inte verifierad)
generic cialis vs av elopmes (inte verifierad)
how to buy viagra buy viagra av Quasiox (inte verifierad)
how to buy viagra buy viagra av Quasiox (inte verifierad)
viagra reviews order viagra av nnqVerse (inte verifierad)
viagra reviews order viagra av nnqVerse (inte verifierad)
get cialis online pharmacy av Jewcrecy (inte verifierad)
get cialis online pharmacy av Jewcrecy (inte verifierad)
viagra 3 day free av dariakal (inte verifierad)
viagra 3 day free av dariakal (inte verifierad)
indian viagra cheap av Enteld (inte verifierad)
indian viagra cheap av Enteld (inte verifierad)
legitimate cialis av queuerb (inte verifierad)
cialis buy cialis av excele (inte verifierad)
cialis buy cialis av excele (inte verifierad)
generic viagra 100mg generic av mqqHeEgo (inte verifierad)
where to buy viagra online av mmoBailt (inte verifierad)
where to buy viagra online av mmoBailt (inte verifierad)
bademova krema upotreba av MarkAdorb (inte verifierad)
viagra generico vendita av JasonMON (inte verifierad)
viagra generico vendita av JasonMON (inte verifierad)
cheap cialis cheap cialis av joliorce (inte verifierad)
price 20mg buy cialis av BafVinny (inte verifierad)
price 20mg buy cialis av BafVinny (inte verifierad)
low blood pressure canada buy av janlic (inte verifierad)
low blood pressure canada buy av janlic (inte verifierad)
order cialis online av hoohact (inte verifierad)
order cialis online av hoohact (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |