DEBATT: Ogrön allians med Descartes

2011-05-26
GRÖN DEBATT

Trots tankesmedjan Cogitos val av namn, så kan en grön kunskapssyn inte bygga vidare på den västerländska dualismen. Renée Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt, utan utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus - vi bryr oss, därför finns vi. Detta skriver humanekologen Michael Moon.

”What we do about ecology depends on our ideas of the man-nature relationship”. Lynn White in The Historical Roots of our Environmental Crisis, 1967.

För några år sedan (2005), när det var läge att ge namn åt miljöpartiets tankesmedja valde man "Cogito", som är latin och betyder "jag tänker". Namnet syftar på en berömd sentens av den franska 1600-tals filosofen René Descartes: "cogito ergo sum" (= jag tänker därför finns jag). Jag tror mig veta att man valde detta namn för att det intellektuella tänkandet bland de gröna skulle framstå som det mest centrala för den nya tankesmedjan och därmed motverka den ”flummighets”-stämpel som många ville sätta på partiet.

Jag tyckte då och tycker fortfarande, att curamus hade varit ett bättre namn. Detta ord, som också är latin, betyder "vi bryr oss ". ­Och frasen ”curamus ergo sumus” skulle då betyda ”vi bryr oss därför finns vi”. Men mitt förslag förkastades utan närmare diskussion. Jag har tidigare hävdat att den ekologiska rörelsen vi ser idag har utvecklat två tendenser: en reforminriktad eko-modernistisk tendens å ena sidan och en systemkritisk ekologiskt-postmodernistisk tendens å den andra (Moon, 2008). Dessa två positioner reflekteras bl a i dessa båda namnalternativ.

Men åter till Descartes: Vad menade han egentligen med denna sentens? Denna modernitetens portalfigur ville hitta en fast grund att basera sitt tankesystem på i en tid då en liten elit av filosofer och vetenskapsmän menade att man kunde tvivla på allt, även på den förnimbara världens själva existens. Men åtminstone det tvivlande (=tänkande) subjektet måste finnas, menade han, därför att man aldrig kan komma ifrån att det måste finns något som tänker. Den förmedlande länken, som känslolivet skulle kunna innebära, tycktes inte figurera i hans förståelse av världen och av sin egen person. Han insåg problemet men valde att rekrytera den gudomliga försynen som lösningen.

Descartes och många andra senare tiders tänkare ville lära den moderna människan att tänka strikt dualistiskt, d.v.s. i termer av ömsesidigt uteslutande motsatspar – i antingen/eller – och detta på en lång rad olika områden. Som något slags grundläggande motsatspar delade han världen i två principiellt skilda kategorier: det tänkande jaget (även kallat res cogitans) och allt det som kunde iakttas och upplevas (res extensa). Lägg märke till att denna indelning spjälkar människan i två delar, i intellektet och kroppen, och att mellan dessa två finns en oöverbryggbar avgrund. Begreppet ”dualism” har jag behandlat i mitt bidrag till Tänk Grönt (Moon, 2011).

En annan radikal tudelning var den mellan känslor och kunskap. Descartes teorier skulle bygga på objektiv kunskap så långt detta över huvud taget var möjligt. Två känslolägen tycks han ha bejakat: en gränslös nyfikenhet på det som låg utanför honom själv och kopplad till detta driften att utöva en oinskränkt kontroll över naturen. Alla andra känslolägen betraktade Descartes som hinder i sökandet efter säker kunskap. Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt. Här fanns inget utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Han hade, med andra ord, en arrogant kunskapssyn som i allt väsentligt kommit att dominera dagens vetenskap. Och vägen till de globala miljöproblemen låg utstakad, fast dessa i den akuta formen som vi ser dem idag låg tre hundra år in i framtiden. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus.

Men för Descartes var människan och naturen radikalt skilda ifrån varandra; han påstod att människan var den aktiva medvetna parten och naturen den stumma, ointelligenta passiva parten. Delvis i konflikt mot detta synsätt övertog han från den engelske tänkaren Francis Bacon idén om att naturen var något kvinnligt, ett passivt objekt som det var fritt fram för vetenskapsmannen att betvinga och behärska. Detta föranledda många ekologiskt inspirerade feminister att å det bestämdaste förkasta hans idéer (se t ex. Carolyn Merchants The Death of Nature). Även andra nutida tänkare, som inte normalt anses vara gröna, har kritiserat Descartes människosyn, t.ex. Damasio (1994) samt Lakoff och Johnson (1999).

På 1600-talet hade endast ett fåtal personer tillräckligt med bildning och fritid för att över huvud taget betvivla världens existens, en ”lyx” som knappast någon har idag heller. När världsproblemen tornar upp sig, och det inte går en dag utan att vi nås av nya larmrapporter har vi inte tid att grubbla över om hela vår världsuppfattning är en enda stor illusion. Idag finns det betydligt mer ”jordnära” problem som pockar på vår uppmärksamhet. Men lyckligtvis är vi inte endast några enstaka privilegierade intellektuella utan en bred rörelse av engagerade människor, beslutna att komma till rätta med de alltför påtagliga problemen vi ser omkring oss. Därav pluralisformen i mitt förslag.

Idag är namnet "Cogito" väl inarbetat, så nu, när jag nu återigen tar upp denna sak här, är det inte för att föreslå en namnändring. Däremot vill jag förklara varför mitt förslag stämmer bättre överens med andemeningen i den gröna förståelsen. Det är snarast ett försök att uppnå en genomtänkt grön kunskapssyn.

Michael Moon

Litteratur
Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, New York, Putnam*s.
Lakoff, George och M. Johnson (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books.
Merchant, Carolyn. 1980. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. HarperSanFranciso. Finns på svenska som Naturens död.
Moon, Michael. 2008. Mot en grön ideologi. Sid. 9-31 i Gahrton, Per: Behövs det en grön ideologi? Stockholm, Cogito.
Moon, Michael. 2011. När våra värderingar inte fungerar. Sid. 212-219 samt noter i Elander, Sven. (red.) 2011.Tänk grönt. Stockholm, Premiss.

Redaktör Grön debatt: angela.aylward ( at ) cogito.nu

jams av web design north london (inte verifierad)
jams av Charlotte's Web cannabis oil (inte verifierad)
jams av Custom bobbleheads (inte verifierad)
jams av Verbrauchsrechner (inte verifierad)
jams av ac market ios (inte verifierad)
jams av Herndon Dentist (inte verifierad)
sdsdsdsd av ca zip code (inte verifierad)
jams av great energy concepts (inte verifierad)
jams av oak bookcase uk (inte verifierad)
sdsdsdsd av Best shampoo to regrow hair (inte verifierad)
xcz av vnbvnvb (inte verifierad)
jams av beräkna väg (inte verifierad)
jams av baby photographer (inte verifierad)
sdsdsdsd av STD Home Test promotions (inte verifierad)
jams av Detektei Gmunden (inte verifierad)
jams av Entfernung berechnen (inte verifierad)
JMSA av best internet deals (inte verifierad)
jams av Lego Technic (inte verifierad)
jams av child support lawyers (inte verifierad)
jams av Today's best Coupons (inte verifierad)
sdsds av Carbon Blocks (inte verifierad)
I am definitely enjoying your av bcvbcx (inte verifierad)
jams av Teaching Jobs Luton (inte verifierad)
jams av cap (inte verifierad)
jams av FtiOS (inte verifierad)
jams av cheap Conveyancers (inte verifierad)
jams av total 5 check below (inte verifierad)
Thanks a lot for sharing us av asda (inte verifierad)
jams av Best Custom Logo Design (inte verifierad)
jams av best female poets (inte verifierad)
jams av wüstensafaris in dubai (inte verifierad)
jams av Name Necklaces (inte verifierad)
jams av inglés in company buenos aires (inte verifierad)
jams av TLK Fusion Digital Marketing (inte verifierad)
jams av Buy a VPS with Bitcoins (inte verifierad)
sdsdsd av amarraço amorosa (inte verifierad)
sdsdsd av lenstown (inte verifierad)
sdsdsdsd av Astrology Birth Chart Report (inte verifierad)
kzze av Game Judi Android AduQ (inte verifierad)
sdsdsdsd av pandora charms sale (inte verifierad)
jams av FANTASY MOVIES (inte verifierad)
jams av wall art sticker (inte verifierad)
jams av Digital Analog (inte verifierad)
jams av Emus4U (inte verifierad)
jams av cloud storage (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |