Bokanmälan: Det gröna skiftet

2010-09-12
BOKANMÄLAN

Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism
Henrik Hallgren
Recito förlag 2010

Inte minst på grund av dagens ekologiska situation finns ett behov av att diskutera grundläggande frågor om hur  samhället ska organiseras och utvecklas. Den pågående valdebatten visar att alla partier är på väg mot mitten och man undviker en tydlig ideologisk diskussion, något som bland annat har efterlysts i ledarartiklar på denna hemsida. ”Avsaknad av ideologiska alternativ leder till en infantilisering av valdebatten”, skriver till exempel Drude Dahlerup. Birger Schlaug hävdar att: ”Det vi nu ser är två block som färdas, så fort som möjligt, i var sin fil på samma motorväg mot samma mål: mer jobb, mer konsumtion, mer ekonomisk och materiell tillväxt”. Men det finns skillnader mellan partierna när det gäller de ekologiska frågorna och frågor om solidaritet.

Gröna anhängare hävdar ofta att man står för en ny dimension, den ekologiska. Samtidigt hävdar vissa att man varken är ”vänster” eller ”höger”. Denna beröringsskräck med de gamla ideologierna har sina historiska förklaringar. Men den gör samtidigt att man har svårt att ta ställning i höger- och vänsterfrågor. Det finns en rädsla över att formulera en sammanhängande grön ideologi som törs ta ställning till det politiska och ekonomiska system som skapat den ekologiska situation som vi befinner oss i idag, och som törs formulera alternativ till dagens samhällssystem.

Boken Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism är ett mycket intressant och viktigt bidrag till diskussionen om en grön ideologi. Författaren Henrik Hallgren är verksam som bland annat berättare och kursledare, och har en bakgrund inom olika miljöorganisationer. Han gör en bred genomgång av olika ekologiska tankeriktningar. På så sätt är boken också en sorts uppslagsverk över grönt tänkande. Han argumenterar på ett övertygande sätt om nödvändigheten av ett ”systemskifte”, för att mänskligheten ska kunna möta de allvarliga problem vi måste hantera.

Hallgren tar också ett intressant helhetsgrepp omfattande allt från värderingar, samhällssystem/politik, ekonomiskt system och ekologi. Detta helhetsgrepp saknas nästan alltid i den gröna diskussionen. I boken introduceras ekologismen, en grön politisk ideologi som utgår från en ekologisk helhetssyn på människan och hennes villkor. Ekologismen utmanar det industriella projektets idé om kontroll och herravälde över naturen, och vill inspirera till ett förhållningssätt baserat på samhörighet med, och respekt för, naturen.
Oavsett valutgången fortsätter diskussionen om vår framtid och om innebörden av grön ideologi, Henrik Hallgrens bok är ett viktigt bidrag i den debatten.

Bo Hagstedt

Boken kan beställas från Recito förlag

Redaktör bokanmälningar: angela.aylward ( at ) cogito.nu


We provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
We provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
e provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
At Spa Samira Laser Clinic, av Gäst (inte verifierad)
Our full-service center is av Gäst (inte verifierad)
I have recently started a av wallens (inte verifierad)
Cheap holidays | the hotels, av Gäst (inte verifierad)
We almost killed each other av asidhot (inte verifierad)
We almost killed each other av Gäst (inte verifierad)
We provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
I really enjoy reading all of av asidhot (inte verifierad)
Excellent website you have av Gäst (inte verifierad)
Bet on an outcome of events av Gäst (inte verifierad)
l. However, it's quite short av Gäst (inte verifierad)
Do you mind refreshing your av Gäst (inte verifierad)
I just wanna express profound av Gäst (inte verifierad)
rönt tänkande. Han av Gäst (inte verifierad)
Offering wide collection of av Gäst (inte verifierad)
I must say, I thought this av Gäst (inte verifierad)
I read that Post and got it av Gäst (inte verifierad)
Han argumenterar på ett av Gäst (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av Robinjack (inte verifierad)
This blog will indisputably av Gäst (inte verifierad)
This is very interesting av Gäst (inte verifierad)
I agree with your blog and i av Gäst (inte verifierad)
In each article on our av Gäst (inte verifierad)
Adequately, the article is av Gäst (inte verifierad)
Positive site, where did u av Gäst (inte verifierad)
Absolutely outstanding av Gäst (inte verifierad)
Should there be another av alia (inte verifierad)
Thanks a lot for enjoying av Gäst (inte verifierad)
”systemskifte” how to get rid av jackman10 (inte verifierad)
Thank you very much for this av Gäst (inte verifierad)
Pretty good post. I just av Gäst (inte verifierad)
There is so much in this av Gäst (inte verifierad)
Pleasant to peruse your av Gäst (inte verifierad)
This article you have av Gäst (inte verifierad)
chenlixiang av chenlixiang (inte verifierad)
I really loved reading your av Gäst (inte verifierad)
Great Information sharing .. av walles (inte verifierad)
This is the type of av Gäst (inte verifierad)
You have even figured out how av Gäst (inte verifierad)
On my website you'll see av rozirose124 (inte verifierad)
Goldenslot - Slots online has av Gäst (inte verifierad)
I have read your article, it av wallens (inte verifierad)
lue Paisley Fine Rugs is av Gäst (inte verifierad)
projektets idé om kontroll av Gäst (inte verifierad)
forex indicators av enable (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |