Bokanmälan: Det gröna skiftet

2010-09-12
BOKANMÄLAN

Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism
Henrik Hallgren
Recito förlag 2010

Inte minst på grund av dagens ekologiska situation finns ett behov av att diskutera grundläggande frågor om hur  samhället ska organiseras och utvecklas. Den pågående valdebatten visar att alla partier är på väg mot mitten och man undviker en tydlig ideologisk diskussion, något som bland annat har efterlysts i ledarartiklar på denna hemsida. ”Avsaknad av ideologiska alternativ leder till en infantilisering av valdebatten”, skriver till exempel Drude Dahlerup. Birger Schlaug hävdar att: ”Det vi nu ser är två block som färdas, så fort som möjligt, i var sin fil på samma motorväg mot samma mål: mer jobb, mer konsumtion, mer ekonomisk och materiell tillväxt”. Men det finns skillnader mellan partierna när det gäller de ekologiska frågorna och frågor om solidaritet.

Gröna anhängare hävdar ofta att man står för en ny dimension, den ekologiska. Samtidigt hävdar vissa att man varken är ”vänster” eller ”höger”. Denna beröringsskräck med de gamla ideologierna har sina historiska förklaringar. Men den gör samtidigt att man har svårt att ta ställning i höger- och vänsterfrågor. Det finns en rädsla över att formulera en sammanhängande grön ideologi som törs ta ställning till det politiska och ekonomiska system som skapat den ekologiska situation som vi befinner oss i idag, och som törs formulera alternativ till dagens samhällssystem.

Boken Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism är ett mycket intressant och viktigt bidrag till diskussionen om en grön ideologi. Författaren Henrik Hallgren är verksam som bland annat berättare och kursledare, och har en bakgrund inom olika miljöorganisationer. Han gör en bred genomgång av olika ekologiska tankeriktningar. På så sätt är boken också en sorts uppslagsverk över grönt tänkande. Han argumenterar på ett övertygande sätt om nödvändigheten av ett ”systemskifte”, för att mänskligheten ska kunna möta de allvarliga problem vi måste hantera.

Hallgren tar också ett intressant helhetsgrepp omfattande allt från värderingar, samhällssystem/politik, ekonomiskt system och ekologi. Detta helhetsgrepp saknas nästan alltid i den gröna diskussionen. I boken introduceras ekologismen, en grön politisk ideologi som utgår från en ekologisk helhetssyn på människan och hennes villkor. Ekologismen utmanar det industriella projektets idé om kontroll och herravälde över naturen, och vill inspirera till ett förhållningssätt baserat på samhörighet med, och respekt för, naturen.
Oavsett valutgången fortsätter diskussionen om vår framtid och om innebörden av grön ideologi, Henrik Hallgrens bok är ett viktigt bidrag i den debatten.

Bo Hagstedt

Boken kan beställas från Recito förlag

Redaktör bokanmälningar: angela.aylward ( at ) cogito.nu


Throw three points isn't the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple of steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage underneath the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage underneath the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
family Block xxx Chain av web (inte verifierad)
Enemas orange county ca This av web (inte verifierad)
juegos porno website with av web (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
black kiss Escort Bureau av web (inte verifierad)
snap sext These chicks are av web (inte verifierad)
porn reviews Doctor Buttstuff av web (inte verifierad)
At this time, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
black porn Free Black and av web (inte verifierad)
Top Celebrities These women av web (inte verifierad)
adultfinder Meet hot young av web (inte verifierad)
Chathour Meet hot young av web (inte verifierad)
BUENOS AIRES, Oct. 23 av Bobbyabamy (inte verifierad)
BUENOS AIRES, Oct. 23 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Presently, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Presently, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
CAM GIRLS Camtreats.com is av web (inte verifierad)
cuckoldinterracial.org Free av web (inte verifierad)
nairobi escorts Nairobi av web (inte verifierad)
big-natural-boobs Welcome to av web (inte verifierad)
VibraToy You can spend all av web (inte verifierad)
Tantric Massage Parlors in av web (inte verifierad)
watch porn videos Watch free av web (inte verifierad)
"I got accustomed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got accustomed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points seriously av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points seriously av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court completed,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
bhabhi boobs The Biggest and av web (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
Total modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Total modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points seriously av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |